MIASTO LUBLIN ? SENIOROM

W dniu 18 grudnia 2015 r. odbyła się uroczysta inauguracja działalności Klubu Seniora ?Lublin - Śródmieście?. Klub funkcjonuje przy Kośiele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie, przy ul. Narutowicza 6.

Zajęcia w Klubie Seniora odbywają się w poniedziałki i czwartki w godz.11.30 ? 14.30.

Zapraszamy Państwa do udziału w ciekawych zajęciach. Proponujemy, m.in.: 

  • zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania ? m.in.: plastyczne, rękodzieła artystycznego, spotkania z poezją
  • zajęcia rehabilitacyjne/ zajęcia prozdrowotne,
  • zajęcia edukacyjne, gry i zabawy rozwijające sprawność intelektualną, treningi pamięci, zajęcia komputerowe
  • spacery, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, zabawy taneczne,
  • wspólne obchodzenie świąt i uroczystości, spotkania integracyjne, 
  • serdeczną i życzliwą atmosferę. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Oferta Klubu skierowana jest do osób w wieku emerytalnym, pragnących żyć w sposób twórczy i aktywny, chętnych do pomocy sobie i innym.

Wszystkich, którzy w gronie rówieśników pragną pożytecznie i przyjemnie spędzić wolny czas zapraszamy do udziału w bogatej ofercie zajęć.

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Rektor Kościoła Pobrygidkowskiego w Lublinie 

Sakramenty

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia