Litania do Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej (do użytku prywatnego)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas -  Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Matko Boska Zwycięska przed wiekami  wybrana na matkę Zbawiciela Świata, módl się za nami

Matko Boska Zwycięska, w raju zapowiedziana pogromicielko szatana, módl się za nami

Matko Boska Zwycięska, Niepokalanie poczęta Maryo, módl się za nami

Matko Boska Zwycięska , najpokorniejsza w chwili Zwiastowania, módl się za nami

Matko Boska Zwycięska, najwdzięczniejsza w pieśni Magnificat,?.

Matko Boska Zwycięska, najuboższa w stajence Betlejemskiej?.

Matko Boska Zwycięska, najpracowitsza w życiu ukrytem Zbawiciela,?

Matko Boska Zwycięska, najcichsza w pracy apostolskiej Jezusa Chrystusa,?

Matko Boska Zwycięska, Boleściwa w Męce i Śmierci Swojego Syna,..

Matko Boska Zwycięska, rozradowana w Zmartwychwstaniu Zbawiciela Świata,?

Matko Boska Zwycięska, pełna chwały w Wniebowstąpieniu Pańskim,?

Matko Boska Zwycięska, obdarowana łaskami w zesłanie Ducha Świętego,?

Matko Boska Zwycięska, wywyższona w dzień Swojego Wniebowzięcia,?

Matko Boska Zwycięska, ukoronowana w niebie na Królową Wszechświata,?

Matko Boska Zwycięska, Płomieniu i Blasku Kościoła Świętego,?

Matko Boska Zwycięska, modlitwą Różańca Świętego rozpraszająca duchy ciemności,?

Matko Boska Zwycięska, w Szkaplerzu Świętym Tarczo ochrony dla dzieci Twoich,?

Matko Boska Zwycięska, najcudowniejsza Pani Świętych,?

Matko Boska Zwycięska, Wszechpośredniczko łask,?

Matko Boska Zwycięska, opiekunko Narodów Chrześcijańskich,?

Matko Boska Zwycięska, od wieków sławiona w Polsce pieśnią Bogurodzica,?

Matko Boska Zwycięska, któraś proszącemu Łokietkowi zwycięstwo dać raczyła,?

Matko Boska Zwycięska, Wspomożycielko naszych praojców pod Grunwaldem,?

Matko Boska Zwycięska, któraś okazała Swą potęgę pod Chocimem,?

Matko Boska Zwycięska, Wybawicielko Narodu w cudownej obronie Jasnej Góry,?

Matko Boska Zwycięska, przez Króla Jana-Kazimierza i Naród Polski we Lwowie Królową Ojczyznay naszej obwołana,?

Matko Boska Zwycięska, wspomagająca hufce polskie w odsieczy wiedeńskiej,?

Matko Boska Zwycięska, u Której na ordynansach stali rycerze Barscy,?

Matko Boska Zwycięska, Ucieczko Narodu w cierpieniach niewoli,?

Matko Boska Zwycięska, triumfująca w cudzie nad Wisłą,?

Matko Boska Zwycięska, Hetmanko Niebieska Wojsk polskich,?

Matko Boska Zwycięska, Gwiazdo Żeglarzy i Lotników,?

Matko Boska Zwycięska, Chwało Kombatantów,?

Matko Boska Zwycięska, w Ostrej Bramie w Wilnie czuwająca,?

Matko Boska Zwycięska, którą chwalą polskie ziemie, miasta i wsie,?

Matko Boska Zwycięska, którą Naród Polski Ślubuje wielbić wiecznie,?

Matko Boska Zwycięska, Niepokalana i Wniebowzięta Królowo Polski,?

Matko Boska Zwycięska, Błogosławieństwo Rodzin,?

Matko Boska Zwycięska, Kwiecie i Ozdobo dziewic,?

Matko Boska Zwycięska, Patronko młodzieży,?

Matko Boska Zwycięska, Przewodniczko na drodze życia,?

Matko Boska Zwycięska, Nieustającej Pomocy,?

Matko Boska Zwycięska, Ucieczko grzeszników,?

Matko Boska Zwycięska, Pocieszenie Zrozpaczonych,?

Matko Boska Zwycięska Uzdrowienie chorych,?

Matko Boska Zwycięska, Opiekunko w godzinie śmierci,?

Matko Boska Zwycięska, Wybawienie Duch z ognia czyśćcowego, módl się za nami!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

V. Módl się za nami o Matko Boska Zwycięska

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych

Modlitwa*

Bądź pozdrowiona, Panno Matko Boga * Ciebie wzywamy, wspomóż zwalczyć wroga * ocal nam Polskę w tym srogim frasunku, * Niechaj znów dozna Twojego ratunku. * Przyczyń się Panno, niech z Twojej obrony, * Zbawienie będzie dla Polskiej Korony.

*Odmawiana o zwycięstwo Chocimskie.

Sakramenty

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia