images jesusKościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie należy do najstarszych i najpiękniejszych budowli sakralnych Lubelszczyzny. Sam budynek świątyni reprezentuje unikalną, zachowaną niemal bez zmian gotycką formę architektoniczną. Stanowi cenną zabytkowo wartość. Ponadto, posiada ponad 70 obiektów ruchomych i stałych, które składają się na jego wyposażenie i wystrój. Niniejsza podstrona prezentuje tylko niektóre, wybrane zabytki należące do kościoła Pobrygidkowskiego.

images oltazKościół i klasztor ufundowane zostały przez Władysława Jagiełłę jako wotum dziękczynne za zwycięstwo grunwaldzkie. Przy ich budowie pracowali jeńcy krzyżaccy, którzy mieszkali we wsi nazwanej od nich Niemce koło Lublina. W związku z tym, iż położone były poza murami miasta, były często napadane, rabowane i niszczone przez kolejnych najeźdźców.

Kościół zbudowany został w stylu gotyckim z kamienia, cegły, a część cokołu ? z głazów. Jego osobliwością jest niesymetryczny podział wnętrza na dwie nawy. Pierwotna gotycka bryła kościoła zachowała się do dzisiaj bez znaczniejszych zmian. Jedynie jego charakterystyczna smukłość zatracona została przez stale podnoszący się wokół kościoła grunt. Dowodem na to są czterostopniowe schody w dół, które prowadzą do położonej niżej nawy oraz zamurowane przed wieloma laty boczne wejście z zabytkowym gotyckim portalem, które mieści się w północnej ścianie budynku.


img stalleW skład cyklu wchodzi 17 obrazów, ukazujących fragmenty życia św. Brygidy i jej wizji. Na niektórych z nich pojawiają się także osoby z jej najbliższej rodziny. Do wystroju kościoła zostały one włączone za czasów, kiedy ksienią była Dorota Firlejówna (1632-1660). To ona wprowadziła stalle (drewniane lub kamienne ławki, przeważnie bardzo bogato zdobione) do prezbiterium. Ich pierwotny, siedemnastowieczny układ był następujący: stalle obiegały prezbiterium z dwóch stron ołtarza głównego tak, że dochodziły i stykały się z nim po obu stronach. Po prawej stronie było osiem obrazów, po lewej dziewięć.


SklepienieDekoracja plastyczna prezbiterium: płaskorzeźba w stiuku w stylu renesansu lubelskiego z pierwszej połowy XVII w.

Za czasów ksieni Agnieszki Jastkowskiej /1589-1630/ i Doroty Firlejówny /1632-1660/ prezbiterium przesklepiono kolebką z lunetami i pokryto dekoracją sztukatorską w stylu renesansu lubelskiego. Podobna dekoracja powstała w południowym skrzydle klasztoru.


portalDzwi Portal z prezbiterium do zakrystii wykonany został w okresie wczesnego baroku z drzewa dębowego. Portal to prostokątny wykrój oprofilowany w licu, nadbudowany gzymsem nadproża. W szczycie attyka z kartuszem, krzyż i para ważek. Nadproże wsparte spływowymi konsolami, które flankują oba górne naroża i lizenami o trzonach kanelowanych. Pole kartusza wypukłe na kształt kaboszona. W polu hierogram Jezusa. W ujęciu kartusza gałązki i liście. Ościerza drzwi urozmaicone płycinami. W płycinach płaskorzeźbiony ornament chrząstkowo-małżowinowy. /XVII w./.


freskRycerzyMurowany kościół i klasztor zbudował dla brygidek Jagiełło w latach 1412-1426 jako wotum za grunwaldzkie zwycięstwo, które przepowiedzieć miała św. Brygida szwedzka. Fragmenty polichromii ocalały na strychu kościoła przez odcięcie malowideł od wnętrza niżej zawieszonym sklepieniem. Pierwotnie polichromia sięgała stropu drewnianego. Odkryto w 1898 przez artystę malarza Józefa Smolińskiego który sporządził kopię akwarelowe.

Wg Rstraichera fragmenty należą do ciągłego fryzu z przedstawieniem dziejów Trzech Królów, ich pochód i spotkanie na Górze Kalwarii. Analogiczne przedstawienie w kaplicy złotników w Augsburgu z r. 1420.


oltaz1 oltaz2 Ołtarze boczne w kaplicach transeptu (kaplica Matki Bożej i kaplica św. Józefa) wykonano z drzewa dębowego w 1903r. i zostały umieszczone w tle ściany. Na skrzyniowej mensie, nad umieszczoną którą cokołową nadstawkę jest retabulum trzyprzęsłowe. W przyziemiu boazerie. W boazerii prawej ołtarza północnego (kaplica Matki Bożej) są drzwi do zakrystii. Retabulum wyciągnięte do góry płycinami ostrołukowych przęseł i podwyższone pinaklami. W zwieńczeniu szczyt z blankowaniem. W jego tle nadwieszona kapliczka trzech wimperg.


wiezaPierwotny kościół gotycki nie posiadał wieży. Powstała prawdopodobnie za rządów ksieni klasztoru: Agnieszki Jastkowskiej i Doroty Firlejówny w latach 1589-1660. Wieża zbudowana została w pierwszej połowie XVI w. i podwyższona w końcu XVI lub na początku XVII w. Jest wybudowana z cegły gotyckiej o układzie analogicznym jak ściany fasady do poziomu nieco wyższego niż gzyms fasady (nisze w wieży).


Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia