Spotkania Kręgu Biblijnego

Serdecznie zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego, który jest organizowany pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

Celem Kręgu Biblijnego jest wspólnotowe medytowanie tekstu biblijnego, pogłębianie swej wiedzy biblijnej oraz uczenie się samodzielnego czytania i interpretowania Biblii. Doświadczenie medytacji Słowa Bożego jest w swej najgłębszej istocie spotkaniem z samym Bogiem, który mówi poprzez swoje Pisma. Ma ono pomóc odkryć znaczenie Pisma św. w życiu duchowym.

Spotkania Kręgu Biblijnego będzie prowadził ks. dr Marcin Zieliński z INB KUL. Będą się one odbywały w środy po Mszy św. wieczorowej (18.45) w sali obok zakrystii i będą trwać godzinę.

Daty spotkań biblijnych w 2016 roku

13 i 27 stycznia
24 lutego
09 marca
06 i 20 kwietnia
11 i 25 maja

Niech zachętą do czytania Pisma św. będą słowa św. Hieronima, doktora Kościoła, który zwykł mawiać:
?Nieznajomość Pisma św. jest nieznajomością Chrystusa?

Sakramenty

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia