PODARUJ 1% PODATKU NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW KOŚCIOŁA POBRYGIDKOWSKIEGO

KRS 0000582162
POWIZYTKOWSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GABRIELA NARUTOWICZA 6 20- 004 LUBLIN 

 

Uprzejmie zwracamy się do Szanownych Państwa z prośbą o przekazanie

1% podatku

na rzecz Powizytkowskiego Ośrodka Kultury,

który wspomaga działalność duszpasterską i kulturalną

Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie

Jeżeli chcecie Państwo wspierać naszą świątynię i jej zadania; oraz dbać o jej piękno i rozwój bardzo prosimy o wpłatę 1% na rzecz Powizytkowski Ośrodek Kultury wpisując w zeznaniu rocznym KRS 0000582162

Powizytkowski Ośrodek Kultury, jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie.

Powizytkowski Ośrodek Kultury wspiera promocję historycznego Kościoła, który zbudowany został w latach 1412 - 1426 w miejscu kaplicy św. Zofii, św. Babraby i NMP z 1396 r. przez króla Władysława Jagiełło, jako dziękczynne wotum za zwycięstwo w Bitwie pod Grunwaldem. Znajduje się w nim oprócz szeregu cennych historycznych śladów z naszej przeszłości m.in. gotyckie zabytki, freski z 1470 r. Lubelskie Sanktuarium Pamięci Narodowej, ekspozycja archeologiczna wraz z historyczną związaną z Grunwaldem i punkt widokowy w wieży kościoła.

Promocją zasobów historycznych Kościoła jak i wspieraniem działalności, oświatowo-wychowawczej, edukacyjnej czy kulturalnej zajmuje się Powizytkowski Ośrodek Kultury.

Realizuje powyższe cele poprzez:

- udzielanie porad w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny im. św. Brygidy Szwedzkiej, w którym dyżurują prawnik, psycholodzy, pracownik socjalny, terapeuci i pedagodzy oferując bezpłatną pomoc potrzebującym.

- współprowadzenie Klubu Seniora Lublin - Śródmieście

- prowadzenie biblioteki katolickiej, - współorganizowanie koncertów o tematyce religijnej jak i patriotyczno-narodowej w ramach cyklu: "Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim".

- udostępnianie zasobów muzealnych świątyni (m.in. fragmenty gotyckiej polichromii, czy też ekspozycja archeologiczna starych murów)

- współwydawanie Biuletynu Rektoralnego (od 2010 roku)

- wspieranie renowacji zabytków ruchomych Kościoła Pobrygidkowskiego - ocalmy zabytkowe, nieliczne już eksponaty przypominające o pięknej i bogatej karcie historii wotum króla Władysława Jagiełły.

Zaplanowano w roku 2016:

- prace konserwatorskie przy baldachimie procesyjnym z XVIII w. i obrazie św. Małgorzata Maria Alacoque z XIX w. Stan zachowania tych zabytków został umieszczony w Galerii.

- prowadzenie punktu sprzedaży "Dewocjonalia i zioła u Świętej Brygidy" wraz ze sklepem internetowym. W ten sposób będziemy kontynuować misję Kościoła jaką jest głoszenie Ewangelii współczesnemu człowiekowi poprzez sprzedaż książek religijnych, dewocjonaliów, upominków czy też Bożych darów jakimi są zioła i wyroby produkowane z nich.

Przekazując 1% podatku pomożesz w realizacji zaplanowanych działań.

W imieniu wspólnoty Kościoła Pobrygidkowskiego serdecznie dziękuję.

ks. Dariusz Bondyra

Sakramenty

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia