Niedziela ok. 22/23 stycznia godz. 18.00 ? Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego ? Msza św. za Ojczyznę oraz poległych, pomordowanych i zmarłych uczestników walk i innych ofiar carskich represji. Zgodnie z wieloletnią tradycją tego kościoła.


Pierwsza niedziela lutego godz. 18.00 ? Msza św. za Ojczyznę. Zgodnie z wieloletnią tradycją tego kościoła.


Pierwsza niedziela marca godz. 18.00? Msza św. za Ojczyznę. Zgodnie z wieloletnią tradycją tego kościoła.


Niedziela ok. 13 kwietnia godz. 12.00 ? Dzień Pamięci Ofiar Katynia ? Msza św. za Ojczyznę i wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej. Organizator Rodzina Katyńska.


Niedziela ok. 12 maja godz. 12.00 ? Msza św. za Ojczyznę i w intencji I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w kolejne rocznice śmierci (12.05.1935) oraz gen. broni Władysława Andersa i jego żołnierzy w kolejne rocznice śmierci (12.05.1970). Organizator Związek Piłsudczyków Oddział Lublin.


Niedziela po Wielkanocy godz. 12.00 ? Msza św. za Ojczyznę oraz w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy AK ?WiN ?Szarugowców? i ?Zaporczyków?. Organizator Środowisko Żołnierzy AK WiN ?Szarugowców? i ?Zaporczyków?.


Pierwsza niedziela czerwca godz. 18.00 ? Msza św. za Ojczyznę. Zgodnie z wieloletnią tradycją tego kościoła.


Niedziela ok. 4 lipca godz. 18.00 ? Msza św. za Ojczyznę i w intencji Naczelnego Wodza PSZ na Zachodzie i Premiera Rządu RP gen. broni Władysława Sikorskiego w kolejne rocznice jego tragicznej śmierci w Gibraltarze (4.07.1943). Organizator Stowarzyszenie Polskich Kombatantów.


Niedziela ok. 1 sierpnia godz. 12.00 ? Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego ? Msza św. za Ojczyznę oraz poległych, pomordowanych i zmarłych uczestników Powstania Warszawskiego i ludności cywilnej Stolicy. Organizator Stowarzyszenie Polskich Kombatantów.


15 sierpnia godz. 12.00 ? Msza św. za Ojczyznę oraz w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych obrońców Ojczyzny przed nawałą bolszewicką (Święto Wojska Polskiego). Organizator Stowarzyszenie Polskich Kombatantów.


Niedziela ok. 1 września godz. 12.00 ? Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej ? Msza św. za Ojczyznę i w intencji poległych, pomordowanych i ofiar napaści III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Organizator Stowarzyszenie Polskich Kombatantów.


17 września godz. 8.00 ? Dzień Sybiraka. Rocznica inwazji Rosji Sowieckiej na Polskę ? Msza św. za Ojczyznę i w intencji wszystkich ofiar napaści Rosji Sowieckiej na Polskę. Organizator Związek Sybiraków Oddział Wojewódzki w Lublinie i Stowarzyszenie Rodzina Katyńska.


Pierwsza niedziela października godz. 12.00 ? Msza św. za Ojczyznę oraz w intencji gen. Franciszka Kleeberga i żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej ?Polesie? w kolejne rocznice ostatniej bitwy wojny obronnej stoczonej pod Kockiem (2-5.10.1918). Organizator Stowarzyszenie Polskich Kombatantów.


Pierwsza niedziela listopada godz. 9.30 ? Zaduszki Kresowe ? Msza św. za poległych, pomordowanych i zmarłych naszych Rodaków na Wschodzie. Związek Miłośników Grodna i Wilna.


11 listopada godz. 12.00 ? Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. za Ojczyznę. Zgodnie z wieloletnią tradycją tego kościoła.


Niedziela ok. 29 listopada godz. 18.00 ? Msza św. za Ojczyznę w kolejne rocznice wybuchu Powstania Listopadowego (29.11.1830) oraz w intencji byłego rektora ks. Prof. Mieczysława Brzozowskiego w kolejne rocznice jego śmierci (29.11.1991). Zgodnie z wieloletnią tradycją tego kościoła.


Niedziela ok. 5 grudnia godz. 12.00 ? Msza św. w za Ojczyznę i w intencji I Marszałka Polski Jóżefa Piłsudskiego w kolejne rocznice jego urodzin, w intencji II Marszałka Polski Edwarda Rydza Śmigłego w kolejne rocznice jego śmierci (2.12.1941). Związek Piłsudczyków Oddział Lublin.

Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia