ADWENT:

Godzinki o Nipokalanym Poczęciu NMP

Dni powszednie: godz. 6.40

Roraty:
Dni powszednie: godzina 7.00

Rekolekcje adwentowe:
Rozpoczęcie: III Niedziela Adwentu

 


WIELKI POST:

Środa Popielcowa:
Msze św.: 7.00, 8.00, 11.00, 16.00, 18.00

Droga Krzyżowa:
Piątek godzina: 10.30 i 17.30

Gorzkie Żale:
Dni powszednie (oprócz piątku) godzina: 10.30 i 17.30
Niedziela godzina: 17.30

Rekolekcje Wielkopostnne:
Rozpoczęcie: IV Niedziela Wielkiego Postu

Nowenna do Bożego Miłosierdzia:
Wielki Piątek - po liturgii Męki Pańskiej
Wielka Sobota - przed Liturgią Wigilii Paschalnej - godzina 19.40
Wielkanoc - Sobota w oktawie Wielkiej Nocy - po Mszy św. o godzinie 18.00

 


 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE:

Dni powszednie: godzina 10.30 i 17.30

Niedziela: godzina 17.30

 


 

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE:

Dni powszednie: godzina 10.30 i 17.30

Niedziela: godzina 17.30

 


 

NOWENNA DO ŚW. BRYGIDY:

14 - 22 lipca: godzina 10.30 i 17.30

 


 

NOWENNA DO ŚW. JUDY TADEUSZA:

19 ? 27 października: godzina 10.30; 17.30

 


 

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS:

16 grudnia ? 24 grudnia ? godzina 10.40

16 grudnia ? 23 grudnia ? godzina 17.40

24 grudnia ? godzina 23.40

 


 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE:
Październik:

Dni powszednie: godzina 10.30 i 17.30

Niedziela: godzina 17.30

 


 

WYPOMINKI - RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH:
Listopad:

Dni powszednie: godzina 10.30 i 17.30

Niedziela: godzina 17.30

 


 

"ZADUSZKI POBRYGIDKOWSKIE":

Ostatnia niedziela miesiąca listopada

Msza św.: godzina 17.30

 


 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe: godzina 10.30 i 17.30

 


 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 


 

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE:

Uroczystość odpustowa ku czci św. Brygidy: 23 lipca
Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Uroczystość odpustowa Wniebowzięcia NMP: 15 sierpnia
Msze św.: godzina 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 13.15, 16.00, 18.00

Uroczystość odpustowa ku czci św. Judy Tadeusza: 28 października
Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 8.00, 11.00, 18.00 

Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia