OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

4 Niedziela Adwentu, 23 grudnia 2018 r.

1. Jutro Wigilię Bożego Narodzenia. Msze św. w naszej wspólnocie o godz. 7.00, 7.30, 11.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Spowiedź w czasie Mszy św. Nowenna do Dzieciątka Jezus o godz. 10.40. i 23.40. Zachęcamy do kultywowania zwyczajów wigilijnych (modlitwa przy wieczerzy, odczytanie Ewangelii o narodzeniu Jezusa, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń, śpiew kolęd) i do uczestnictwa w Pasterce o godz. 24.00.

2. Ofiary złożone na tacę podczas Pasterki przeznaczone są na Fundusz Obrony Życia, który wspiera m.in. domy samotnej matki.

3. Świece Caritas, opłatki i świece cegiełki można nabyć przy wyjściu z kościoła. Ofiary przeznaczone są spłatę zobowiązań powstałych przy renowacji zabytków ruchomych. Za pomoc materialną serdecznie dziękujemy.

4. W Boże Narodzenie i w środę - 26 grudnia - w święto św. Szczepana porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. 5. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia taca jest przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

6. W czwartek - 27 grudnia - przypada święto św. Jana Ewangelisty. Msza św. z poświęceniem i rozdaniem wina o godz. 11.00 i 18.00.

7. W przyszłą niedzielę przypada Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. 8. Serdeczne Bóg zapłać za 3 ofiary na łączną kwotę 350,00 zł. Msza św. za wszystkich ofiarodawców na Pasterce.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej świątecznych już numerów: Tygodnika: Niedziela z kalendarzem ściennym z Papieżem Franciszkiem, śpiewnikiem z kolędami i rytuałem wieczerzy wigilijnej oraz płytą audio z kolędami w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego w cenie 10,00 zł, Gość Niedzielny z szopką Bożonarodzeniową wraz z modlitwami przy stole wigilijnym w cenie 8,00 zł i naszego Biuletynu.

Sakramenty

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia