logo konkurs.jpg

 

Lublin, 26 września 2016 r.

 

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
HISTORYCZNO-KRASOMÓWCZYM

?Magiczny Lublin Jagiellonów- złote czasy, złote kury, piękne krajobrazy?.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu historyczno-krasomówczego

?Magiczny Lublin Jagiellonów-
złote czasy, złote kury, piękne krajobrazy?.

           

Organizatorami konkursu są:

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie,
 • Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie,
 • Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie.

           

Konkurs honorowym patronatem objęli:

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk

Lublin Jagiellonów był jednym z siedmiu największych miast ówczesnej Polski. Liczył 10 tys. mieszkańców, mieszkali w nim Niemcy, Żydzi, Litwini, Szkoci, Włosi, Francuzi, Holendrzy i Ormianie. Śladem tamtych czasów są chociażby rusko-bizantyjskie polichromie kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, które wykonano opłacając artystów z miejskich funduszy. Dobrobyt miastu gwarantowało położenie w centralnej Polsce, bliskie sąsiedztwo
z granicami Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz prawo składu i przymusu drogowego.

Główne cele projektu to:

 • zapoznanie uczniów z historią miasta okresu jagiellońskiego, przybliżenie postaci kreujących ówczesną rzeczywistość, miejsc czy też historii muzealnych eksponatów,
 • popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lublina poprzez różne narracje,
 • wprowadzenie historii mówionej do kanonu regionalnej edukacji przy współpracy
  z instytucjami naszego miasta,
 • wychowanie młodego człowieka świadomego przeszłości swojego miasta, wolnego od stereotypów i kompleksów ?peryferyjności? Lublina.

Postarajmy się przywrócić atmosferę miasta, w którym pobrzmiewał gwar wielokulturowego tygla kupców i jego mieszkańców, echa pieśni chasydów, a mnogość kościołów, zakonów i klasztorów dawała mu miano ?Małej Jerozolimy?. Niech uczniowie wczują się w rolę opowiadacza historii Lublina tamtych czasów.

Zadaniem uczestników konkursu będzie zebranie materiałów źródłowych i zaprezentowanie ich w formie gawędy, możliwe jest również wykorzystanie form prezentacji multimedialnej lub elementów dramy. Przedstawiane fakty, wydarzenia, postacie
i wątki muszą spełniać warunek autentyczności i być zgodne z faktografią historyczną. Ich prezentacja powinna zostać poprzedzona samodzielnym, rzetelnym, merytorycznym opracowaniem tematu.

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2016 r.
 • Dla uczestników konkursu zaplanowane są wycieczki edukacyjne oraz cykl warsztatów o tematyce związanej z Lublinem Jagiellonów ? 9 - 10 lutego 2017 r.

(O szczegółach związanych z organizacją warsztatów i wycieczek uczestnicy konkursu zostaną poinformowani drogą mailową.)

 • Eliminacje konkursowe odbędą się 30 maja 2017 r. o godz. 1000 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, ul. Szkolna 4,
 • Koncert muzyki z epoki Jagiellonów w Kościele Rektoralnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie odbędzie się również 30 maja 2017 r. o godz. 1900.
 • Rozstrzygnięcie konkursu ? 31 maja 2017 r. o godz. 1200 ?w Kościele Rektoralnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie, ul. G. Narutowicza 6.

Nagrody dla laureatów konkursu to nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez Alior Bank ? sponsora głównego konkursu oraz przez organizatorów, a także wycieczka po Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły www.4lo.lublin.pl.

W imieniu organizatorów

dr Grzegorz Gębka

Dyrektor
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej

ks. Dariusz Marek Bondyra
Rektor
Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie

 

Materiały do pobrania:

 

Sakramenty

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia