neo2Droga Neokatechumenalna w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (Powizytkowski) istnieje od 2004 roku. Utworzona została jedna wspólnota, która liczy około 20 osób. Wspólnota spotyka się dwa razy w tygodniu na Liturgii Słowa (wtorek, godz. 1915) oraz Eucharystii (sobota, godz. 1915). Uczestnictwo w tych spotkaniach ma nam pomóc w dojrzewaniu naszej wiary. Tu zaczynamy słyszeć Słowo Boże, uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzeszni i dlatego musimy nieustannie się nawracać. Ale dzięki temu odkrywamy wartość własnego chrztu świętego i pragniemy dojść do dojrzałej wiary, tj. takiej, w której zawierzamy Bogu całe swoje życie, akceptujemy Jego plany, rezygnując z własnej koncepcji na życie.

Wspólnota utworzona jest przez ludzi w różnym wieku, o różnym wykształceniu, wywodzący się z różnych rodzin. Dzięki wspólnym spotkaniom dojrzewamy do tego, że przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Rodzice, będący we wspólnocie kształtują się w przekazywaniu wiary swoim dzieciom.

Wspólnota opiera swoje życie chrześcijańskie na Trójnogu: Słowie, Liturgii i Wspólnocie. Droga neokatechumenalna prowadzi nas do autentyzmu w wyznaniu naszej wiary (przebaczanie, nie osądzanie, przeciwstawianie się złu). Ta droga wiary i nawrócenia prowadzi do narodzin, w każdym z nas, nowego człowieka, z nowym sercem, zdolnego kochać, jak Jezus Chrystus.

ZAPRASZAMY

Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia