pilsudzki dLubelski Oddział Związku Piłsudczyków powstał 29 października 2000 roku. Od momentu powstania Związek kierowany jest przez Prezesa Tomasza Dyzmę i Wiceprezesa Jana Rećko. Związek zrzesza osoby z różnych środowisk, którym droga jest pamięć o Marszałku. Siedzibą Oddziału jest Dom Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie ul. Żwirki i Wigury 6.

Głównym zadaniem statutowym Związku jest kultywowanie i popularyzowanie idei, czynów i dokonań Marszalka Józefa Piłsudskiego szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków. Zadanie to jest wypełniane między innymi przez organizowanie od 2001 roku corocznych uroczystych obchodów Dni Imienin Marszałka w Lublinie oraz kolejnych rocznic urodzin i śmierci. W ramach tych obchodów organizowane były wystawy, odczyty, prelekcje i sesje popularnonaukowe oraz spotkania autorskie. Wydane zostały drukiem referaty wygłaszane podczas wspomnianych sesji.

W ramach obchodów II Dni Imienin Marszałka oraz Dni Kultury Wilna i Wileńszczyzny organizowanych wspólnie przez Związek Piłsudczyków i Towarzystwa Kresowe w Lublinie w dniu 18 marca 2001 roku na lubelskim dworcu PKP przedstawiono inscenizację przyjazdu Marszałka Piłsudskiego. W postać Komendanta wcielił się wówczas aktor scen warszawskich Pan Janusz Zakrzeński.

Związek nasz może pochwalić się wieloma zrealizowanymi inicjatywami upamiętniającymi Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie. Największym przedsięwzięciem naszego Oddziału było wzniesienie 10 listopada 2001 roku na Placu Litewskim w Lublinie konnego pomnika Marszałka dzięki wielkiej ofiarności mieszkańców Lublina, Lubelszczyzny, Polaków z kraju i z zagranicy oraz licznych sponsorów przy olbrzymim wsparciu i pomocy ze strony Władz Miasta Lublina na czele z ówczesnym Wiceprezydentem Lublina i Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie Panem Zbigniewem Wojciechowskim.

Z inicjatywy i nakładem finansowym Związku w 2002 roku został poddany renowacji odnaleziony w Archiwum Państwowym w Lublinie olejny portret Marszałka pędzla Józefa Markiewicz i uroczyście przekazany do ekspozycji w Muzeum na Zamku w dniu 19 lipca 2002r.

Przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wykonano replikę przedwojennej tablicy upamiętniającą Legiony Józefa Piłsudskiego, którą odsłonięto na wschodniej ścianie lubelskiego Ratusza w dniu 16 marca 2003 roku podczas obchodów IV Dni Imienin Marszałka. Natomiast 3 sierpnia tego samego roku również dzięki staraniom Prezesa i przy poparciu Zarządu ZP przywrócona została przedwojenna tradycja i zorganizowany został I Marsz Szlakiem Legionów Lublin-Jastków.

Następnie w 2004 roku z inicjatywy Pana p. por. Władysława Stefana Grzyba przy wsparciu Związku, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz władz Lublina została wykonana renowacja Grobowca Powstańców Styczniowych 1863 r. na cmentarzu przy ulicy Lipowej i w dniu 23 stycznia 2005r odbył się uroczysty ponowny pogrzeb szczątków Powstańców. W tym też roku 3 sierpnia w Jastkowie w ramach uroczystych obchodów 90. rocznicy Bitwy pod Jastkowem i na zakończenie III Marszu Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego podczas uroczystej Mszy Świętej na Cmentarzu Legionistów został poświęcony Sztandar naszego Związku.

4 grudnia 2007 roku w kościele Powizytkowskim p.w. NMP Zwycięskiej w Lublinie została poświęcona tablica pamiątkowa wykonana z białego marmuru upamiętniająca 140. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego

W bieżącym roku 16 marca obchodziliśmy już po raz dziewiąty w powojennej historii Lublina Imieniny Marszałka, a 11 maja zorganizowaliśmy obchody 73. rocznicy Jego śmierci.

Razem z Towarzystwem Przyjaźni Ziemi Jastkowskiej, Stowarzyszeniem 4 p. p. Legionów z Kielc i Związkiem Strzeleckim ?Strzelec? OSW w ramach obchodów 93. rocznicy Bitwy Jastkowskiej zorganizowaliśmy VI Marsz Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego Lublin- Jastków. Uroczyste obchody rocznicy i Marsz odbyły się jak co roku w dniu 3 sierpnia.

7 listopada 2008 r. wspólnie z Dyrekcją Bursy nr 2 w Lublinie oraz Harcerzami ze Zgierza i Kielc po raz trzeci uczestniczyliśmy w uroczystości ?Ogień Niepodległości? tj. przekazaniu ognia zapalonego w Kostiuchnówce na cmentarzu legionowym, miejscu krwawej bitwy stoczonej w 1916 r. przez I Brygadę Legionów. Po mszy św. odprawionej w kościele Powizytkowskim z zapalonymi zniczami prześlijmy na Plac Litewski, gdzie przed pomnikiem Marszałka złożyliśmy kwiaty i znicze.

Każdego roku organizujemy wspólne spotkanie opłatkowe Członków naszego Związku. Najbliższy opłatek odbędzie się w dniu 9 stycznia 2009 roku.

Korzystając z okazji pragnę podziękować za współpracę Zarządowi i wszystkim Członkom Związku.

Prezes Oddziału Lubelskiego ZP

Tomasz Dyzma

Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia