Ojciec Św. Jan Paweł II mówił ?Różaniec to przedziwna modlitwa, którą bardzo ukochałem od młodzieńczych lat". ?Różaniec to skarb, który trzeba odkryć. Proszę Was odmawiajcie Różaniec?.

Odpowiadając na papieskie wezwanie, niejako wypełniając jego testament serdecznie zapraszamy chętnych do włączenia się w łańcuch modlitwy w ramach Kółka Różańcowego przy naszym Kościele. To tak wiele nie kosztuje, a jest to najlepsze ubezpieczenie przed złem i okazja by swoją modlitwą obdarzać bliskich, rodzinę, przyjaciół a zwłaszcza tych którym szczególnie potrzebne jest wsparcie. Zapraszamy i młodych i starszych, wszak może powstać tyle róż ile będzie chętnych.

Żywy Różaniec oznacza:

1. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską, Pozdrowienie Anielskie, oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia;
2. Żywy Różaniec jest jakby niezdobytą ?Twierdzą Obronną?, albowiem broni jednostkę, rodzinę, Ojczyznę, przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem, przed upadkiem młodzieży w zło.
3. Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża posiada 20 osób, z których każda odmawia jeden dziesiątek różańca połączonego z rozważaniem. Na czele każdej Róży stoi zelator. Nad wszystkimi Kołami rolę opiekuna sprawuje pierwszy zelator (przełożona). Każda Róża obiera sobie patrona. Członkowie Róż Różańcowych naśladują gorliwe cnoty Matki Bożej.

W pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. kapłan podaje intencję modlitewną, papieską, misyjną i parafialną. Wygłasza krótką prelekcję. Odmawiamy jeden dziesiątek różańca św. za członków Koła Różańcowego.

Obowiązkiem każdego członka w Żywym Różańcu jest:

1. Zapisanie imienia i nazwiska w księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w intencjach podanych przez Opiekuna;
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach;
4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.

Przynależność do Koła Różańcowego to tyle samo co być otwartym na potrzeby drugiego człowieka, czerpiąc siły z miłości do naszej Matki i odpowiadać na jej miłość przykładem własnego życia pełnego miłości i poświęcenia dla drugich. To znaczy także dziękować naszej Matce za wszystkie Jej łaski i wynagradzać Jej za wszelkie zło, zniewagi i grzechy.

Jeśli chcesz przyczynić się do wypełniania testamentu papieża Rodaka Jana Pawła II i mówisz że go kochałeś, jak umierał to płakałeś, pamiętasz o nim to warto by twoje słowa i gesty nie były puste i bez pokrycia dołącz i stań się Żywym Ogniwem w Różańcu Maryi.

Spotkania odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy o godz. 18.00 w kościele.

Zapraszamy

Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia