ksBrzozowskiTablicaW latach rządów komunistycznych wyświetlane były tu filmy o tematyce biblijnej, religijnej i historycznej, które ze względu na swą treść oraz wartości nie mogły być wówczas prezentowane w objętych cenzura kinach (np. ?Jezus z Nazaretu?, ?Golgota?, ?Quo Vadis??). W przykościelnej sali katechetycznej przez długie lata odbywało się nauczanie religii młodzieży szkolnej i akademickiej. Za rektoratu ks. kan. dr S. Młynarczyka organizowane były konferencje o tematyce religijnej, historycznej i światopoglądowej. Przykładem może być cykl 5 wykładów ?Chrześcijaństwo a humanizm? zorganizowany w lutym 1976 roku. Z kolei za rektoratu ks. dr M. Brzozowskiego miały miejsce konferencje naukowe o tematyce dogmatycznej, moralnej i apologetycznej np.: ?Rola chrześcijaństwa w kształtowaniu kultury polskiej?, ?Rola Kościoła w czasie II wojny świtowej w Polsce? czy ?Pierwiastki religijne w literaturze polskiej?. W kościele organizowano także spotkania z aktorami, którzy po nabożeństwach recytowali utwory naszych wieszczów.

 Szczególny społeczno-patriotyczny charakter miało duszpasterstwo Ks. prof. Mieczysława Brzozowskiego. W latach 70. zapoczątkował on wieczorne Msze Święte za Ojczyznę, podczas których wygłaszał ciekawe kazania patriotyczne przypominające chrześcijańsko - niepodległościowe tradycje i wartości, pełne dobrych i krzepiących słów. Wzbogacał je o wykłady z historii Polski, o recytacje poezji patriotycznej w wykonaniu najlepszych aktorów polskich scen. Z kolei Msze Święte celebrowane przez niego z okazji rocznic historycznych przeszły do historii miasta, gdyż wzbogacając głoszone Słowo Boże świetnie dobranymi cytatami z literatury polskiej oraz odnosząc się do przykładów konkretnych ludzi i postaci historycznych, uczył patriotyzmu oraz przywiązania do tradycji i kultury polskiej. Nic więc dziwnego, że ściągały one tłumy wiernych nawet z odległych dzielnic miasta. Dzięki jego działalności kościół Pobrygidkowski stał się szybko duchowym i patriotycznym centrum Lublina. To właśnie w nim od lipca 1980 roku manifestowano zdecydowaną postawę protestu wobec polityki komunistów wobec potężnego i ogólnopolskiego ruchu ?Solidarność?. Tu również gromadzono się na modlitwach i po słowa otuchy w czasie ponurej nocy stanu wojennego. Związany z lubelską ?Solidarnością? jako jej kapelan ks. M. Brzozowski zajmował się także organizowaniem pomocy dla więzionych i internowanych działaczy NSZZ ?Solidarność? oraz ich rodzin, które nagle w wyniku represji znalazły się bez środków do życia, jak również potrzebowały duchowej pomocy i wsparcia. Prace te kontynuowali kolejni rektorzy kościoła.

Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia