img kosciollWspółcześnie kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej jest nadal miejscem nie tylko uroczystości o charakterze czysto religijnym, ale także nabożeństw i obchodów religijno-patriotycznych organizowanych z okazji świąt państwowych i rocznic upamiętniających najważniejsze wydarzenia historyczne naszej ojczyzny. Spotykają się tu również organizacje kombatanckie o nurcie chrześcijańsko - niepodległościowym, podtrzymywana jest tradycja recytowania okolicznościowych wierszy, tematycznie związanych z daną uroczystością rocznicową lub konkretną osobą.

Od momentu opuszczenia kościoła i klasztoru przez SS. Wizytki budynek klasztorny przejęły SS. Urszulanki (które obecnie znajdują się w posiadaniu części z jego pomieszczeń), natomiast kościołem opiekują się księża rektorzy, który pomimo wielu trudności już w czasach wojny i okupacji podejmowali wiele prac mających za zadanie jego odrestaurowanie i modernizację. W wyniku ich starań stopniowo odnawiano wnętrze świątyni, odświeżano wszystkie ołtarze oraz stalle i umeblowanie, wygląd zewnętrzny kościoła, wprowadzono instalacje grzewczą i radiofoniczną, odnowiono i skanalizowano plebanię, odremontowano drzwi wejściowe, zamontowano nowe organy na chórze, ustawiono statuę św. Judy-Tadeusza oraz zbudowano z głazów grotę Matki Bożej z Lourdes, zakupiono stacje Drogi Krzyżowej, których dotąd kościół nie posiadał, a także takie elementy wyposażenia jak: głośniki, rzutnik czy dzwonki oraz wiele, wiele innych. Szczególne zasługi na tym polu mają (w nawiasach podano okres, w jakim byli rektorami kościoła): ks. kan. Jan Władziński (1903-1935), ks. Stefan Galusiński (1945-1946), ks. kan. Andrzej Chlastwa (1947-1969), ks. kan. dr Stefan Młynarczyk (1969-1976), ks. prof. dr hab. Mieczysław Brzozowski (1976-1982), ks. prałat mgr Zbigniew Czerwiński (1982-1987) oraz ks. prałat kan. dr Franciszek Przytuła (1987-2009).

Obecnym rektorem kościoła Pobrygidkowskiego jest ks. kan. mgr Dariusz Bondyra (od 7 lipca 2009 roku).

Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia