Kaplica Grunwaldzka

Kaplica zastępuje niejako brakującą w tym układzie architektonicznym kościoła nawę boczną wraz z dobudowaną w XVII wieku czworokątna wieżą- dzwonnicą. Nadano jej tytuł Kaplicy Grunwaldzkiej, ze względu na stiukowe popiersie Króla-Fundatora Kościoła Władysława Jagiełły. Pod tym Popiersiem znajduje się granitowa tablica z napisem:

 

ŚWIĄTYNIĘ TĘ WZNIÓSŁ
KRÓL WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO
NA PAMIĄTKĘ ZWYCIĘSTWA ODNIESIONEGO
POD GRUNWALDEM D. 15 LIPCA 1410 ROKU.
W PIĘĆSETNĄ ROCZNICĘ
WDZIĘCZNA POTOMNOŚĆ TABLICE TĘ POŁOŻYŁA

Obok kamiennego okna nad Popiersiem Monarchy umieszczono chorągiew jagiellońską i litewską, przypominającą o połączonych siłach orężą polskiego i litewskiego, które odniosły zwycięstwie w bitwie grunwaldzkiej. W kaplicy tej znajduje się neogotycki ołtarz z obrazem Matki Bożej Sykstyńskiej i portretem św. Judy Tadeusza. Apostoł ten doznaje szczególnej czci w naszej świątyni i jest jej patronem, obok Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej i św. Brygidy. Cotygodniowa Msza św. wotywna ku czci św. Judy Tadeusza jest sprawowana w tej kaplicy przy wspomnianym ołtarzu (każdy czwartek, godz. 8.00 ? kartki z intencjami można składać w kościele do puszki znajdującej się przy bocznym ołtarzu lub przez Internet). Należy pobierać plik arkusz z intencją do św. Judy Tadeusza, wypełnić i wysyłać. Można także zapalić światełko wdzięczności. Obrazy wraz z ołtarzem bocznym zostały w maju 2012r. przewiezione do pracowni konserwatorskiej w celu przeprowadzenia renowacji. Te prace renowacyjny nie były w zakresie projektu unijnego. Odnowienie tych zabytków było możliwe do przeprowadzenia dzięki przyznanym dotacjom przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Urząd Marszałkowski w Lublinie i anonimowemu ofiarodawcy. Prace przeprowadziła firma AC Konserwacja Zabytków A. Piotrowski. E. Kosakowski z Krakowa. Odnowione zabytki ruchome powróciły na swoje miejsce na uroczystości jubileuszowe 600-lecia rozpoczęcia budowy królewskiego wotum, przypadające w 2012r. W Kaplicy znajduje się także obraz króla Kazimierza Jagiellończyka, wcześniej wiszący na prawej ścianie prezbiterium. (Renowacja obrazu i popiersia monarchy została przeprowadzona w 2010 r.) Z Kaplicy Grunwaldzkiej drzwi i wąskie przejście prowadzą do zakrystii, natomiast schodki ? na ambonę, usytuowaną po lewej stronie nawy głównej.

W Kaplicy, po renowacji, znajduje się także przeszklony wziernik, umożliwiający widok krypty wykonanej z białego kamienia w stylu gotyckim z ekspozycją 2 trumien Sióstr Wizytek. Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu kaplicy św. Judy Tadeusza wraz z zakrystią i ?łącznikiem? został przeprowadzony przez firmę SMART-BUD Andrzej Król, dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012r. Te prace remontowe były poza zakresem projektu Renowacji pobrygidowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina.

Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia