oltaz1 oltaz2 Ołtarze boczne w kaplicach transeptu (kaplica Matki Bożej i kaplica św. Józefa) wykonano z drzewa dębowego w 1903r. i zostały umieszczone w tle ściany. Na skrzyniowej mensie, nad umieszczoną którą cokołową nadstawkę jest retabulum trzyprzęsłowe. W przyziemiu boazerie. W boazerii prawej ołtarza północnego (kaplica Matki Bożej) są drzwi do zakrystii. Retabulum wyciągnięte do góry płycinami ostrołukowych przęseł i podwyższone pinaklami. W zwieńczeniu szczyt z blankowaniem. W jego tle nadwieszona kapliczka trzech wimperg.

 W kapliczce posążek gołębicy Ducha Świętego w aureoli promieni. W polu środkowym obraz Matki Boskiej Sykstyńskiej wg Rafaela Santi oraz obraz św. Judy Tadeusza, Patrona Kościoła /strona północna - kaplica Matki Bożej / i obraz św. Józefa /strona południowa - kaplica św. Józefa/. W tle przęseł bocznych płaskorzeźby aniołów bermowych. Na cokole nadstawki stoi cztery gipsowe posążki ewangelistów. Pilastry i służki zakończone pinaklami. W szczycie trzech przęseł sterczyny w kształcie lilii z pierzastą palmetą i liściastym zwojem. Na pinaklach pełzanki. Panneau w spodzie przęsła osiowego i tła obu przęseł, zdobi rytowana kratownica, w oczkach której motyw lilii. Na parze cokołów nadstawki napis: AVE MARYJA ? GRATIA PLENA. Płyciny baozerii, pilastrów i cokołów zdobi maswerkowanie. Szafka tabernakulum w wysokości cokołu. W tronie sterczyny pinaklowe. W antependiach figury klęczących aniołów z filakterią: ?GLORIA IN AESCELSIS DEO?.

Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia