wiezaPierwotny kościół gotycki nie posiadał wieży. Powstała prawdopodobnie za rządów ksieni klasztoru: Agnieszki Jastkowskiej i Doroty Firlejówny w latach 1589-1660. Wieża zbudowana została w pierwszej połowie XVI w. i podwyższona w końcu XVI lub na początku XVII w. Jest wybudowana z cegły gotyckiej o układzie analogicznym jak ściany fasady do poziomu nieco wyższego niż gzyms fasady (nisze w wieży).

Kondygnacja ta wzmocniona jest narożnymi gotyckimi skarpami, krytymi holenderką, wewnątrz sklepionymi żaglowo. Od poziomu nisz oddzielonymi wgłębionym frezem bez ozdób wieża jest wykonana w kamieniu, analogicznym jak zamurowania otworów w fasadzie. Wiązanie murów na styku wieży i fasady wąskim paskiem muru późniejsze, ostatnia sterczyna musiała istnieć pierwotnie. Dolna część obecnej wieży przed przebudowaniem była przykryta niskim dachem. Można przypuszczać że dolna część wieży była kaplicą o dużych ostrołukowych oknach i niszach sklepionych półkoliście przeznaczoną dla prebendarza.

Wieża czworoboczna w planie przylega do północno-wschodniej ściany kościoła i jest zlicowana wzdłuż jego ściany frontowej. Dach wieży ? wielokątny hełm zakończony kopułą z krzyżem. Na zewnątrz, w narożnikach przypory (skarpy) sięgające do wysokości 7,0 powyżej poziomu terenu.

Wejście do wieży w parterze z nawy głównej kościoła. Z parteru po stromych schodach wejście na galerię, a stąd przejście na chór w kościele. Z tego poziomu również po stromych i wąskich schodkach przecinających sklepienie i przez otwór w ścianie można wejść na poddasze nad nawą główna kościoła. Powyżej znajdują się schody i pomosty-stropy prowadzące do dzwonów.

Wysokość wieży 37,20 m.

Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia