?Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim" to wydarzenie kulturalne i artystyczne realizowane w tej świątyni od wielu lat.

Celem tego cyklu są koncerty o zróżnicowanym repertuarze. W ramach ?Wieczorów muzycznych? prezentują się zarówno zespoły amatorskie jak i profesjonalni wykonawcy, soliści, i członkowie zespołów kameralnych. Organizatorom szczególnie zależy na udziale artystów i zespołów zawodowych, gwarantujących wysoki poziom wykonawczy.

Charakter zabytkowego wnętrza Kościoła Pobrygidkowskiego pozwala na sięganie po twórczość różnych epok, zarówno kameralną, jak i w wykonaniu orkiestry lub chóru.

Bardzo dobra akustyka Kościoła Pobrygidkowskiego oraz pięknie odnowione zabytkowe wnętrze stwarzają możliwość przedstawienia muzyki klasycznej w odpowiednich warunkach i pozwala na zapełnienie luk repertuarowych, poprzez wykonanie repertuaru odmiennego niż filharmoniczny.

Jednocześnie daje szansę muzykom zaprezentowania się w repertuarze kameralnym, zaś publiczności możliwość skorzystania z dodatkowej atrakcyjnej oferty kulturalnej.

Oferta koncertowa skierowana jest do mieszkańców miasta Lublin - seniorów, osób dorosłych, studentów, młodzieży szkolnej; turystów, zaproszonych gości - przedstawicieli instytucji kulturalnych, uczelni itp.; grup społeczności lokalnej miasta w różnym wieku.

Koncerty

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia