STYCZEŃ

27 stycznia koncert kolęd patriotycznych w wykonaniu zespołu wokalno-muzycznego GLORIA VICTIS i koncert kolęd w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego Echo im. Stanisława Moniuszki w Lublinie.

MARZEC

9 marca koncert MISTERIUM PASYJNE z cyklu MIRABILIA POLONICA. MUZYKA - SŁOWO - OBRAZ. W programie przedstawiono m.in.: anonimową Pasja Pana naszego Jezusa Chrystusa z II połowy XVIII wieku, polskie pieśni pasyjne, medytacje Jana Pawła II. Wykonawcy koncertu: Camerata Lubelska pod dyrekcją Przemysława Stanisławskiego, Orkiestra Trybunału Koronnego, Iwona Gostkowska- Kurczewska - sopran, Agata Adamczyk - alt, Jerzy Zelnik - recytacje, Agata Kusto - wprowadzenie.

17 marca koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu Chóru Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego i zespołu wokalnego Sine Nomine. W programie wykorzystano utwory religijne kompozytorów polskich i obcych.

MAJ

26 maja koncert pieśni maryjnej z okazji Dnia Matki w wykonaniu chórów Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Lubelskiej. Oprawa muzyczna Mszy św. o godz. 18.00 została przygotowana przez chóry: BENEDICTUS parafii pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy i LUTNIA parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach.

CZERWIEC

29 czerwca koncert "Witold Lutosławski i jemu współcześni" w wykonaniu Orkiestry Trybunału Koronnego. W programie wykorzystano utwory W. Lutosławskiego, H.M. Góreckiego, K. Pendereckiego, M. Karłowicza. Dyrygował Przemysław Stanisławski.

WRZESIEŃ

15 września koncert orkiestry Szkoły Muzycznej II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. W programie: C. Sant - Saens - Allegro appassionato, C.Sant - Saens - Koncert wiolonczelowy a-moll, G. Biżet - Mała suita orkiestrowa.

LISTOPAD

10 listopada Zaduszki Kresowe koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu Chóru Iubillaeum.

GRUDZIEŃ

8 grudnia koncert adwentowy. Wystąpił Zespół wokalny Sine Nomine Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją", dyrygent Izabela Urban i Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, dyrygent Milena Lis, Beata Dąbrowska. W programie muzyka religijna.

13 grudnia w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego koncert Pieśni Niepokornej ?Młodzież w hołdzie osobom internowanym w stanie wojennym?. 

Koncerty

Z życia kościoła

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia