Plany na rok 2015 uzależnione są od przyznanych dotacji. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie prac:

 • do Urzędu Miasta Lublin - renowacja ołtarzyka z Pietą i kandelabrami - przyznano dotację 59.742,00 zł
 • do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - renowacja ołtarzyka z pietą, baldachimem i gotyckim portalem - rozpatrzono negatywnie - zostało złożone odwołanie - odwołanie rozpatrzono negatywnie
 • do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wykonanie ogrodzenia od strony Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i systemu monitoringu na parkingu - rozpatrzono negatywnie - zostało złożone odwołanie - odwołanie rozpatrzono negatywnie
 • do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie - renowacja ołtarzyka z Pietą i kandelabrami
 • do Urzędu Miasta Lublin (konkurs Dzielnice Kultury) - Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim - 3 koncerty - przyznana dotacja w wysokości 6.000,00 zł (koncerty w dniach: 24 maja, 30 sierpnia, 27 września)
 • do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim - 2 koncerty patriotyczne (przyznana dotacja w wysokości 5.800,00 zł (koncerty w dniach 3 maja, 29 listopada)
 • do Urzędu Miasta Lublin (konkurs Miasto Kultury) - Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim - 2 koncerty - 1 wniosek rozpatrzono negatywnie, 2 wniosek - przyznano dotację 5.500,00 zł, koncert w dniu 26 kwietnia)

W związku z ubieganiem się o dotację w ramach grandu w konkursie "Tu mieszkam, tu żyję", został opracowanym program konserwatorski na odnowienie zabytków ruchomych rzemiosła artystycznego z naszego kościoła:

 • kielich mszalny z pateną (2-3 ćw. XVIIIw.), - koszt renowacji 700,00 zł
 • kielich mszalny (ok. 1888r.), - koszt renowacji 450,00 zł
 • puszka mszalna (2 poł. XVIIIw.), - koszt renowacji 1200,00 zł
 • lichtarz neobarok (poł. XIXw.), - koszt renowacji 600,00 zł
 • lichtarze wyższe neobarok (4 ćw. XIXw.), - koszt renowacji 550,00 zł
 • lichtarz niższy neobarok (4 ćw. XIX w.), - koszt renowacji 400,00 zł
 • lichtarze ołtarzowe (ok. poł. XVIIIw.), - koszt renowacji 500,00 zł
 • relikwiarz św. Wincentego Ferarriusza (3 ćw. XVIII w.), - koszt renowacji 950,00 zł renowację ufundował anonimowy sponsor
 • kandelabr 3-świecowy (XIX/XXw.), - koszt renowacji 800,00 zł
 • kandelabr 5-świecowy (ok. 1900 r.). - koszt renowacji 950,00 zł

Poszukujemy sponsorów dzięki którym będzie można ocalić od zapomnienia i zniszczenia najcenniejsze pamiątki po siostrach Brygidkach i Wizytkach, które na trwałe wpisały się w pejzaż tej wyjątkowej, historycznej świątyni.

Dziękujemy za ofiary na renowację:

 • kielich mszalny z pateną (2-3 ćw. XVIIIw.), - koszt renowacji 700,00 zł
 • puszka mszalna (2 poł. XVIIIw.), - koszt renowacji 1200,00 zł
 • relikwiarz św. Wincentego Ferarriusza (3 ćw. XVIII w.), - koszt renowacji 950,00 zł

Odnowiony relikwiarz jest już w gablocie na chórze. Trwają prace renowacyjne przy kielichu mszalnym z pateną i puszce mszalnej. Bóg zapłać za pomoc w ukazywaniu piękna posiadanych nielicznych już pamiątek po pieknej i wzniosłej historii tego miejsca - królewskiego wotum.

W uzgodnieniu z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie zaplanowano również renowacje miejsc siedzących oraz ich rozmieszczenie w kaplicy św. Judy Tadeusza wraz ze scaleniem kolorystycznym istniejących klęczników w stylu neogotyckim (szt. 8) i ławki kolatorskiej do ławeczek i stalli tworzących wyposażenie prezbiterium i nawy głównej kościoła.

Ławka kolatorska z kaplicy św. Judy Tadeusza - będzie odnowiona dzięki sponsorowi.

Klęczniki ( 8 szt.) z kaplicy św. Judy Tadeusza - koszt renowacji 800,00 zł za klęcznik.

PAŹDZIERNIK

Św. Jan Paweł II o różańcu powiedział między innymi: ?Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (?). Przedziwna w swej istocie i głębi (?). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (?) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości?. Miesiąc październik to czas modlitwy różańcowej. W naszej świątyni adorując Jezusa Eucharystycznego w dni powszednie o godzinie 10.30 i 17.30 a w niedzielę o godzinie 17.30 modlono się na różańcu. Dziękujemy.

Po okresie wakacyjnym wznawia parce Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny im. św. Brygidy Szwedzkiej. Pomoc dziecku, małżeństwu, rodzinie, seniorom niosą w ramach Centrum psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, pracownicy socjalni i prawnicy. Dyżury w Centrum są od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 - 18.00.

Po raz kolejny został przygotowany okolicznościowy kalendarz na rok 2016. Kalendarz Kościół Pobrygidkowski jest ilustrowany zdjęciami z naszej świątyni oraz zawiera informacje dotyczące życia naszej wspólnoty. Niech zagości w każdym domu, przypominając o pięknie naszej świątyni. Niech to będzie także nasza kolejna, wspólna cegiełka umożliwiająca przywrócenie ukrytego piękna najcenniejszych pamiątek dziedzictwa naszych przodków.

Na początku października rozpoczął się już ostatni etap prac konserwatorskich przy zabytkowym ołtarzyku z Pietą. Już niedługo można będzie zobaczyć nowy blask piękna tego jedynego w Lublinie i Regionie zabytku.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór z zakresu nauk o Biblii, historii Kościoła, teologii duchowości, dogmatycznej i moralnej. W zbiorach bibliotecznych dostępne są również dzieła monograficzne dotyczące życia i działalności świętych i papieży. W księgozbiorze znajdują się również takie dziedziny jak: powieść obyczajowa, poezja liryczna, filozofia, etyka i historia. Aktualne godziny pracy Biblioteki znajdują się w gablocie przed kościołem, w naszym Biuletynie i na stronie internetowej.

Decyzją Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika ks. ppłk mgr Krzysztof Pietrzniak został skierowany do pracy duszpasterskiej we wspólnocie naszego Kościoła. Księdza Krzysztofa serdecznie witamy wśród nas i życzymy obfitości łaski i Bożego błogosławieństwa.

W dniu 18 października na Mszy św. o godz. 13.15 została poświęcona chorągiew Husarii Lubelskiej. A po Mszy św. przed kościołem odbyła się krótka inscenizacja historyczna przygotowana przez Husarię Lubelską.

Od poniedziałku 19 października rozpoczęła się Nowenna przed uroczystością opustową ku czci św. Judy Tadeusza, która była połączona z nabożeństwami różańcowymi.

W czwartek - 22 października - po Mszy św. o godz. 18.00 odbyło się posiedzenie Rady Duszpasterskiej Kościoła Rektoralnego.

W środę, 28 października o godz. 18.45 w sali obok zakrystii odbyło się pierwsze spotkanie Szkoły Biblijnej - Kręgu Biblijnego, które prowadził ks. dr Marcin Zieliński, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Biblii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Krąg biblijny to forma wspólnotowej lektury Pisma św., która łączy w sobie studium Słowa oraz dzielenie się Słowem. W ramach spotkań analizowano zarówno teksty liturgiczne, jak i ważne tematy biblijne. Spotkania mają także na celu nauczenie różnych metod medytacji Słowa natchnionego i ukazanie Ewangelii jako fundamentu życia chrześcijańskiego.

W środę - 28 października - w naszej wspólnocie będziemy obchodzić uroczystość odpustową ku czci św. Judy Tadeusza. Uroczyste Msze św. odprawiono o godz. 11.00 i 18.00.

29 października komisja w składzie: przedstawiciel Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawiciel Miejskiego Konserwatora Zabytków /Urzędu Miasta Lublin/, kierownik prac renowacyjnych, przedstawiciel wykonawcy i właściciel zabytku dokonali odbioru prac konserwatorskich przy zabytkowym ołtarzyku z Pietą i para kandelabrów. W ten sposób zakończył się kolejny etap renowacji zabytków ruchomych , będących wyposażeniem Kościoła Pobrygidkowskiego.

Również w tym dniu przedstawiciel Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawiciel wykonawcy i właściciel obiektu dokonali odbiory prac przy monitoringu terenu na parkingu. W ten sposób zakres prac budowlanych określonych w pozwoleniu: Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina został zrealizowany.

WRZESIEŃ 

1 września, minęła 76 rocznica wybuchu II wojny światowej. W modlitwie pamiętaliśmy o żołnierzach i poległych w obronie Ojczyzny.

Po okresie wakacyjnym swoją działalność wznowiło Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Brygidy, działające przy naszym kościele. We wrześniu dyżur psychologa w poniedziałek od 16.00 do 18.00. Od października dyżury codzienne od poniedziałku do czwartku.

W ramach Wieczorów Muzycznych przy Kościele Pobrygidkowskim, w środę, 16 września o godz. 19.00 odbył się koncert chóry meksykańskiego ?NORMALISTA? DE PUEBLA.

17 września, przypadała kolejna rocznica napaści sowieckiej Rosji na Polskę w 1939 roku. Był to jednocześnie Dzień Sybiraka. Tego dnia w całej Polsce wspominane są losy zesłanych na Syberię. Przywołując dramatyczne wydarzenia z tego okresu pamiętajmy, aby one przetrwały w pamięci i świadomości kolejnych pokoleń. W naszej świątyni w tym dniu z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry wojskowej, kombatantów, Sybiraków, Rodziny Katyńskiej i przedstawicieli władz Regionu i miasta została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, ofiar II wojny światowej, Sybiraków i Kresowian.

W ramach Wieczorów Muzycznych przy Kościele Pobrygidkowskim, w dniu 29 września 2015r. odbył się koncert Kwartetu Klarnetowego ?CLARIBEL?.

Informacje o wykonawcach i programie zostały umieszczone na ulotkach, w ?Biuletynie Rektoralnym?, na stronie internetowej kościoła: pobrygidkowski.pl oraz na plakacie przy wejściu do kościoła. Koncert zrealizowano przy pomocy finansowej miasta Lublin.

Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków kontynuowano prace renowacyjne zabytkowej Piety z ołtarzykiem. W tym miesiącu trwały prace mające na celu wzmacnianie, podklejenie odspojonych fragmentów warstwy stiuku i uzupełnianie braków.

 

SIERPIEŃ 

Decyzją Księdza arcybiskupa Stanisława Budzika z dniem 31 lipca 2015 r. ks. kan. Jerzy Cieślicki zakończył posługę duszpasterską w naszej wspólnocie i został mianowany rektorem kościoła pw. św. Judy Tadeusza w Lublinie. W dniu dzisiejszym o godz. 18.00 ks. Jerzy uroczyście zostanie wprowadzony na urząd rektora. Ks. Jerzemu dziękujemy za posługę wśród nas i życzymy obfitości łaski na realizację nowych zadań w Kościele Rektoralnym pw. św. Judy Tadeusza w Lublinie.

Kontynuowano prace renowacyjne zabytkowej Piety z ołtarzykiem. Zakończył się pierwszy etap prac: zostały zdjęte wtórne przemalowania i odsłonięta już pierwotna warstwa. W ramach kolejnego etapu przeprowadzoano prace mające na celu wzmacnianie, podklejenie odspojonych fragmentów warstwy stiuku
i uzupełnianie braków.

W Uroczystość Wniebowzięcia NMP kazania okolicznościowe głosił ks. podpułkownik Krzysztof Pietrzniak, kapelan Wojska Polskiego. Sedecznie dziękujemy. Po każdej Mszy św. odbyło się poświęcenie ziół, kwiatów, kłosów zbóż i owoców.

Decyzją Księdza Arcybiskupa Stanisław Budzika do pracy duszpasterskiej w naszej wspólnocie został skierowany ks. dr Marcin Zieliński, pracownik naukowy Instytutu Nauk Biblijnych KUL, zastępca moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Lubelskiej.

Na kapłańskie posługiwanie, dzielenie się doświadczeniem wiary oraz bogactwem i głębią przesłania wypływającego z Biblii życzymy Księdzu Marcinowi obfitości darów Bożych, by sam mógł wzrastać w łasce i nas prowadzić drogą wiary do zbawienia.

Niech Pan daje Ci wiele radości i satysfakcji z kapłańskiej posługi wśród nas, a patronka tej wspólnoty, Wniebowzięta Zwycięska Pani, Matka Słowa, otacza Cię swoją macierzyńską opieką. Niech dobry Bóg zawsze Ci błogosławi. Szczęść Boże!

 

LIPIEC

Z dniem 31 lipca 2015 r. Pani Anna Cieślak zakończyła pracę w naszej Bibliotece. Pani Annie dziękuję za wkład pracy włożony w opracowanie katalogu i przygotowanie księgozbioru. Od 1 sierpnia 2015 r. Biblioteka będzie funkcjonowała w poniedziałek, środa i czwartek w godz. 16.00 -20.00. Zapraszamy do korzystania z bogatego księgozbioru.

Kościół Rektoralny złożył w terminie do 26 lipca do Fundacji Banku Zachodniego WBK wniosek o grant w ramach programu ?Tu mieszkam, tu żyje, edycja II?, w wysokości 7.000,00 zł o dofinansowanie zakupu wyposażenia Integracyjnego Klubu Seniora u Brygidy. Więcej szczegółów na ten temat w późniejszym terminie.

W niedzielę - 26 lipca ? w naszej wspólnocie gościliśmy ks. Andrzeja Oleszko, Dyrektora Domu Księży Emerytów w Lublinie. W imieniu naszej wspólnoty dziękuję za wakacyjną pomoc duszpasterską.

W czwartek - 23 lipca - przypadało święto św. Brygidy, patronki Europy oraz naszej świątyni. W naszym kościele Msze św. w tym dniu były odprawione o godz. 7.00, 7.30, 11.00 i 18.00.

W niedzielę - 16.07. ? gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Kan. Jarosława Orkiszewskiego - ekonoma Archidiecezji Lubelskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc duszpasterską w naszym kościele.

W dniu 5 lipca o godz. 13.15 została odprawiona Msza św. z okazji 74-tej rocznicy mordu polskich profesorów we Lwowie. Inicjatorem modlitewnego spotkania było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lublinie.

Serdecznie dziękuję za indywidualne ofiary złożone na pokrycie kosztów renowacji zabytkowej Piety z ołtarzykiem i kandelabrami. Bardzo serdecznie dziękuję Rodzinie Katyńskiej za ofiarę w wysokości 3000,00 zł oraz za indywidualne wpłaty na konto i ofiary składane w zakrystii. Wszystkim za dar wrażliwego serca oraz troskę o piękno naszej świątyni Bóg zapłać.

Zgodnie z programem konserwatorskim zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie - w miesiącu lipcu - trwały prace przy zabytkowym ołtarzyku z Pietą w nawie bocznej kościoła. W pierwszym etapie prac, w dolnych częściach ołtarzyka zostały zdjęte wtórne przemalowania i odsłonięta pierwotna warstwa. W ramach tego etapu przeprowadzono także prace przy Piecie i w części górnej ołtarzyka. O kolejnych etapach prac będziemy informować.

Na początku lipca zostały przeprowadzone badania sondażowe przy Piecie z ołtarzykiem. Pod ciemnobrązową warstwą farby zostały ukryte jasne kolory. Pierwszy etap prac konserwatorskich będzie polegać na ściąganiu kolejnych 3 warstw przemalowań, aby dotrzeć do pierwotnej kolorystyki. Kandelabry zostały juz przekazane do pracowni konserwatorskiej w Krakowie.

CZERWIEC

28 czerwca ukazał się 196 numer Biuletynu Rektoralnego. Kolejny numer Biuletynu dopiero po wakacjach. Wszystkim udającym się na urlopy życzymy dobrego odpoczynku.

Na okres wakacji zawiesza działalność Ośrodek Wsparcia Dziecka i Bliźniego im. św. Brygidy Szwedzkiej. Zainteresowane osoby zapraszamy we wrześniu.

W dniu 28 czerwca w naszym kościele odbył się koncert Orkiestra Trybunału Koronnego mieszkańcom Lublina. Wykonawcy: Szymon Krzemień ? wiolonczela, Przemysław Stanisławski ? dyrygent, Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie. W programie: W.A. Mozart ? Divertimento F dur KV 138, L. Boccherini ? koncert wiolonczelowy C dur nr 1, A. Dvorak ? Serenada na orkiestrę smyczkową op. 22. Koncert zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Urząd Miasta Lublin przyznał dotacje w wysokości 59.742,00 zł na renowację zabytkowej Piety z ołtarzykiem i parą kandelabrów. Pracę renowacyjne rozpoczęły się 6 lipca i będą trwały około 3-4 miesięcy. Przyznana dotacja stanowi 40% całego kosztu.

Wychodząc z kościoła można było zakupić kubek - cegiełkę na renowację zabytków ruchomych będących wyposażeniem kościoła Pobrygidkowskiego. Kubek - cegiełka. Dobrowolna ofiara. Koszt wyprodukowania kubka - cegiełki 7 zł.

W dniu 14 czerwca przeżywaliśmy w naszej wspólnocie wspomnienie bł. ks. Kazimierza Gostyńskiego, byłego rektora tego kościoła, który wraz z innymi więźniami obozów koncentracyjnych został wyniesiony do chwały ołtarzy przez św. Jana Pawła II w dniu 12 czerwca 1999r. W czasie Mszy św. o godz. 12.00 Dyrekcja i przedstawiciele społeczności Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki dziękowali Bogu za dar ks. Kazimierza, który był wicedyrektorem i dyrektorem szkoły i wzniósł obecny gmach Biskupiaka.

MAJ

W niedzielę 3 maja 2015 r. w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbył się koncert Pieśni Patriotycznych "Dla Niepodległej" w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Majdanu Grabina, gmina Zakrzówek. Koncert dofinansowany był dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

5 maja 2015 r. studenci Programu Erasmus z Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej w ramach zajęć dotyczących historii architektury i urbanistyki polskiej zwiedzili naszą świątynię.

W dniu 24 maja 2015 r. w ramach cyklu Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbył się koncert Ave Maryja różnych kompozytorów. Wykonawcy: Julia Pruszak - sopran, Tomasz Kusiak - skrzypce, Stanisław Diwiszek - organy. Koncert dofinansowany przez Urząd Miasta Lublin.

Biblioteka Katolicka zaprasza do korzystania z bogatego zbioru książek religijnych dla dorosłych i dzieci: (wejście od parkingu, godziny pracy biblioteki do 31 lipca 2015 r. ).

 Poniedziałek godz. 8.00   - 20.00
 Wtorek godz. 8.00   - 16.00
 Środa godz. 12.00   - 20.00
 Czwartek godz. 16.00   - 20.00

KWIECIEŃ

12 kwietnia o godzinie 13.15 zostałae odprawiona Msza św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry wojskowej. Modlitwie przewodniczył Bp Józef Wróbel. Po Mszy św. odbyła się wspólna modlitwa ekumeniczna przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Prawosławnego i Kościoła Protestanckiego. Dziękujemy za pamięć i modlitwę.

W ramach 21 Festiwalu Tempus Paschale w sobotę 18 kwietnia wystąpił w naszej świątyni Chór Chłopięcy Słowiki Lubelskie. Dyrygent Irena Sołtan - Wąsik. Organy Jolanta Skorek - Münch. W programie były utwory: J. Clement; J. van Berchem; J.S. Bach; G.F. Haendel; G. Allegri.

W ramach Powizytkowskiego Ośrodka Kultury, który działa przy Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, powstał z dniem 20 kwietnia 2015 r. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. św. Brygidy Szwedzkiej. Pomoc dziecku, małżeństwu i rodzinie niosą w ramach Ośrodka psychologowie, pedagodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, prawnicy i duszpasterze. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Brygidy będzie funkcjonuje od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-18.00
w pomieszczeniach ?starego? rektoratu. Przy wejściu jest tablica informacyjna
i domofon, pozwalający się skontaktować z osobą z Ośrodka.

W ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim w dniu 26 kwietnia (niedziela) 2015 roku, odbył się koncert: W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II. Rok 2015 został ustanowiony przez Sejm RP i uchwałą Rady Miasta Lublin rokiem Świętego Jana Pawła II. Ta okoliczność, jak i przypadająca 10. rocznica śmierci Jana Pawła II i 1rocznica kanonizacji były okazją do zaprezentowania miłośnikom kultury programu słowno-muzycznego, w ramach którego nastąpiło wykonanie utworów sakralnej literatury chóralnej (m.in., Wacława z Szamotuł, M. Zieleńskiego, H. Schutza, J. Reinbergera, H.M. Góreckiego). Koncert jest dedykowany pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, a jego uzupełnieniem są homilie i przemówienia Papieża skierowane do rodaków podczas Pierwszej Pielgrzymki do Polski trwającej w dniach 02.06.-10.06.1979r. przebiegającej pod hasłem Gaude Mater Polonia. Wykonawcy: Zespół wokalny: Camerata Lubelska, Narracja - Jacek Brzeziński, Dyrygent Przemysław Stanisławski. Koncert dofinansowany był z dotacji Urzędu Miasta Lublin i zrealizowany przy współpracy z Powizytkowskim Ośrodkiem Kultury w Lublinie.

28 kwietnia na terenie naszego kościoła została przeprowadzona gra miejska: "Lublin w czasach jagiellońskich i unii lubelskiej" zorganizowana przez Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.

MARZEC

W dniu 1 marca gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Andrzeja Mizurę, Proboszcza z parafii Popkowice, która zrealizowała projekt unijny odnowy kościoła i potrzebuje wsparcia materialnego w spłacie zobowiązań remontowych. Parafia jest niewielką wspólnotą a zobowiązania przekraczają możliwości finansowe wspólnoty. Wychodząc z kościoła i składając ofiarę do puszki można było wspomóc dzieło odnowy kościoła w parafii Popkowice. Za każdy gest wrażliwego serca Bóg zapłać!

Ogłoszenia duszpasterskie, intencje oraz program rekolekcji i wiele innych informacji są dostępne na stronie internetowej kościoła, która na początku marca otrzymała nową szatę graficzną. Zapraszamy na stronę: www.pobrygidkowski.pl

Zwiedzanie naszej historycznej świątyni jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 17.00 i w soboty po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Biblioteka Katolicka działająca przy Kościele Rektoralnym zaprasza do korzystania z bogatego zbioru książek religijnych dla dorosłych i dzieci. Godziny pracy biblioteki do dnia 29.04.2015 r.

 Poniedziałek godz. 8.00   - 20.00
 Wtorek godz. 8.00   - 16.00
 Środa godz. 8.00   - 20.00
 Czwartek godz. 8.00   - 20.00
 Piątek godz. 8.00   - 16.00

W niedzielę 15 marca o godz. 16.45 odbył się w naszym kościele w ramach cyklu: "Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim koncert Pieśni Pasyjnej w wykonaniu Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. W programie: pieśni wielkopostne w opracowaniu Andrzeja Nikodemowicza, Stefana Stuligrosza, Włodzimierza Dębskiego i Antoniego Zoły. Dyrygent Beata Dąbrowska. 

Rekolekcje wielkopostne trwały od 4 Niedzieli Wielkiego Postu do środy włącznie. W czasie rekolekcji w dni powszednie nie było Mszy św. o godz. 7.30. Rekolekcje głosił ks. lic. mgr Mirosław Bielecki - dyrektor Domu Rekolekcyjnego Stowarzyszenia ?Ognisko Światła i Miłości? w Kaliszanach. Serdecznie dziękujemy za przybliżenie nam prawdy o Bogu bogatym w miłosierdzie. Wyrażamy także wdzięczność wszystkim którzy tworzyli rekolekcyjną wspólnotę serca w murach naszej świątyni.

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność? zorganizowała w naszej świątyni duchowe spotkanie z ks. Jerzym Popiełuszko. Od niedzieli 15 marca przebywały wśród nas relikwie bł. Jerzego, obraz Matki Boskiej Solidarności i kopia Krzyża Nowohuckiego. Pożegnanie relikwii nastąpiło 22 marca podczas Mszy Świętej o godz. 13.15, sprawowanej przez Ks. Bpa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie przy relikwiach było okazją do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny, o kanonizację bł. ks. J. Popiełuszki oraz za wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów lubelskich szkół i placówek oświatowych.

Program duchowe spotkanie z ks. Jerzym Popiełuszko:

15 marca (niedziela) ? wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki i symboli Pielgrzymki Ludzi Pracy do kościoła ? ok. godziny 14.45.; o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

17 marca (wtorek) ? indywidualne czuwanie w godzinach 15.00 ? 17.30.

20 marca (piątek) ? Droga Krzyżowa środowiska oświatowego Lublina o godz. 18.40.

21 marca (sobota) ?program artystyczny o bł. ks. Jerzym Popiełuszce w wykonaniu uczniów z Gimnazjum nr 1 w Lublinie ?Z Twej śmierci wyrosło zwycięstwo, jak z krzyża zmartwychwstanie? oraz koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu chóru Sine Nomine z Młodzieżowego Domu Kultury pod Akacją o godz. 18.45

22 marca (niedziela) ? godz. 13.15 ? Msza Święta pod przewodnictwem bp Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

W ostatnim czasie wykonano nowy konfesjonał i kredensję, zostało odnowione miejsce przewodniczenia, 8 klęczników i zabytkowy piec. Z związku z tym kościół rektoralny posiada zobowiązania wobec wykonawców na łączną kwotę 25.000,00 zł. Dziękujemy za ofiary złożone na tace w dniu 22 marca w wysokości 5.600,00, które były przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzonych już prac.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim za okazywaną pomoc duchową i materialną oraz za indywidualne ofiary wpłacane na konto kościoła, składane w zakrystii czy za pomocą strony internetowej: https://www.pobrygidkowski.pl/index.php/darowizna.html

Dzięki sponsorom można było przeprowadzić renowację ławki kolatorskiej, która po długiej nieobecności w kościele powróciła na swoje miejsce w kaplicy św. Judy Tadeusza. Dzięki sponsorowi możliwe były prace renowacyjne przy relikwiarzu św. Wincentego Ferarriusza i kielichu z pateną (2-3 ćw. XVIIIw.),. Dziękujemy i poszukujemy wrażliwych serc które pomogą ocalić od zapomnienia i zniszczenia nieliczne już pamiątki po Siostrach Brygidkach i Wizytkach.

Intencje do mszy św. zbiorowych można także umieszczać na stronie internetowej w dziale Skrzynka modlitw:

z intencją do św. Brygidy: https://www.pobrygidkowski.pl/index.php/2015-02-11-20-58-44/z-intencja-do-sw-brygidy.html
z intencją do św. Judy Tadeusza:
https://www.pobrygidkowski.pl/index.php/2015-02-11-20-58-44/z-intencja-do-sw-judy-tadeusza.html

Intencje mszy św. można także zamawiać przy pomocy formularza kontaktowego ze strony internetowej: https://www.pobrygidkowski.pl/index.php/skrzynka-modlitw.html

30 marca w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00 odbył się Koncert Pieśni Pasyjnej w wykonaniu Chóru Szkoły Muzycznej II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Chór tworzą uczniowie trzech wydziałów: instrumentalnego, wokalnego i wydziału rytmiki. Zespół koncertował już w wielu lubelskich kościołach i w różnych placówkach kulturalno-oświatowych. W repertuarze Chóru Szkoły Muzycznej II stopnia znajdują się utwory z różnych epok. Uczniowie chętnie wykonują muzykę sakralną i świecką a'cappella, ale też pieśni patriotyczne jak i większe formy wokalno-instrumentalne. Od 2004 roku Chór prowadzi mgr Joanna Guzowska absolwentka Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Prowadzenia Zespołów Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie, Filia w Białymstoku. W programie koncertu utwory pasyjne w opracowaniu Andrzeja Nikodemowicza, Antoniego Zoły i Stanisława Wiechowicza.

LUTY

W niedzielę 22 lutego w naszej wspólnocie gościliśmy ks. Andrzeja Mizurę, Proboszcza z parafii Popkowice, która zrealizowała projekt unijny odnowy kościoła i potrzebuje wsparcia materialnego w spłacie zobowiązań remontowych. Za każdy gest wrażliwego serca i okazaną pomoc, Bóg zapłać!

Na chórze naszego kościoła została zorganizowana wystawa unikatowych firmowych kart świątecznych. Od kilku lat Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej aktywnie włącza się w propagowanie pereł lubelskiego dziedzictwa kulturowego. Pragnąc udostępnić karty szerszej publiczności LPEC przygotował wystawę, prezentującą dotychczasowe wydawnictwa, ale przede wszystkim promującą mało znane zabytki Lublina. Wystawa była czynna do 15 lutego.

1 lutego w ramach cyklu Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbył się koncert: Msza Kreolska Ariela Ramireza. Niezwykłe, światowe arcydzieło muzyczne, napisane w 1964 roku. W utworze wspaniały wyraz znalazła liturgia ludowa oparta na melodiach i rytmach folkloru Argentyny i innych krajów Ameryki Południowej. Kompozytor zawarł w muzyce najwyższe wartości ducha ludzkiego i ukazał jak sam akt religijny jest w stanie podnieść na szczyty artyzmu muzykę ludową. Więcej szczegółów w Biuletynie numer 174.

STYCZEŃ

4 lata temu, 30 stycznia ukazał się pierwszy numer Biuletynu Rektoralnego Kościoła Pobrygidkowskiego w Lublinie. Dotychczas ukazało się 173 numerów, ten z dn. 25.01.2015r. jest 174. Biuletyn ukazuje się w nakładzie 400 egzemplarzy. Biuletyn wpisał się już na stałe w ?krajobraz? naszej wspólnoty i ufamy, że jest dobrym narzędziem komunikacji i poczucia jedności.

Pod koniec stycznia w nawie bocznej naszej świątyni pojawił się nowy konfesjonał, którego projekt został zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków w Lublinie. Konfesjonał został wykonany z myślą o wiernych, którzy pragną większego skupienia, samotności, sacrum. Będzie także służył osobom niedosłyszącym czy starszym, zapewniając wygodniejsze warunki podczas spowiedzi. Nawiązuje do stylu neogotyckiego, a elementy ozdobne i dekoracyjne do istniejących już elementów wyposażenia kościoła. Został wykonany z drzewa dębowego. Koszt wykonania nowego konfesjonału 13.800,00 zł. Za każdy gest pomocy materialnej Bóg zapłać!

W Święto Chrztu Pańskiego (11.01.2015r.) odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek. Wykonawcy: Zespół Wokalny Sine Nomine Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie, dyrygent Izabela Urban i Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, dyrygent Beata Dąbrowska.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego po Mszy św. o godz. 18.00 odbyło się spotkanie opłatkowe członków Koła Żywego Różańca i zmiana tajemnic różańcowych.

Ofiary złożone z racji poświęcenia kredy i kadzidła w dniu Trzech Króli były przeznaczone na zakup kompletu ornatów w kolorze fioletowym. Bóg zapłać! 

Koncerty

Z życia kościoła

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia