GRUDZIEŃ

W okresie adwentu w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało rozprowadzonych 400 świec na stół wigilijny oraz 250 opłatków.

Rekolekcje adwentowe rozpoczęliśmy w III Niedzielę Adwentu. Rekolekcje trwały do środy. Nauki rekolekcyjne wygłosił. ks. Bogdan Staszczuk, znany i ceniony kaznodzieja, ojciec duchowny Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

13 grudnia w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w naszym kościele odbył się koncert Pieśni Niepokornej ?Młodzież w hołdzie osobom internowanym w stanie wojennym?. Młodym artystom serdecznie dziękuję. Została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Prałat Tadeusz Pajurek ? honorowy duszpasterz Solidarności.

W dniu 8 grudnia odbył się koncert adwentowy. W czasie koncertu wystąpił Zespół wokalny Sine Nomine Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją", dyrygent Izabela Urban i Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, dyrygent Milena Lis, Beata Dąbrowska. W programie muzyka religijna.1 grudnia była odprawiona Msza św. za ks. Mieczysława Brzozowskiego, byłego rektora tego kościoła i kapelana Solidarności.

LISTOPAD

W dniu 24 listopada w Kościele Powszechnym przeżywaliśmy uroczyste zakończenie Roku Wiary. Niech trwałym owocem tego czasu będzie systematyczna, codzienna lektura Słowa Bożego. Bo jak uczy św. Paweł: "wiara rodzi się ze słuchania, a tym co się słyszy jest Słowo Boże".

17 listopada był dniem pamięci o poległych obrońcach Lwowa w 1918 roku. Zostanie poświęcona urna z prochami z cmentarza Orląt Lwowskich.

Już po raz dziesiąty odbyły się w Lublinie Zaduszki Kresowe. W ramach obchodów została odprawiona Msza za zmarłych i pomordowanych Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Po Mszy św. miał miejsce koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu Chóru Iubillaeum.

6 listopada została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i poległych Legionistów dla uczestników sztafety rowerowej pod nazwą Ogień Niepodległości.

PAŹDZIERNIK

W dniu 28 października w naszej wspólnocie obchodziliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Judy Tadeusza połączoną z wizytacją biskupią naszej wspólnoty. O godz. 10.00 ks. Biskup Artur Miziński spotkał się z przedstawicielami wspólnot działających przy kościele pobrygidkowskim i  przewodniczył Mszy św. o godz. 11.00 w czasie której poświęcił odnowiony ołtarz boczny św. Józefa, obraz św. Józefa Opiekuna w złoconej ramie i Stacje Drogi Krzyżowej.

Od 23 października rozpoczęły się prace przy zamontowaniu odnowionego ołtarza św. Józefa z nawy bocznej. W uroczystość poświęcenia kościoła mogliśmy cieszyć się zakończeniem kolejnego etapu renowacji królewskiego wotum. Po 3 latach nieobecności powrócił na swoje miejsce odnowiony ołtarz św. Józefa, który w uroczystość odpustową ku czci św. Judy Tadeusza został poświęcony przez Księdza Biskupa Artura Mizińskiego.

Dziękuję wszystkim gromadzącym się w murach tej świątyni za solidarną obecność oraz  za bezinteresowny dar serca, świadczący o wielkiej wrażliwości i serdecznej więzi z naszym kościołem. Bez Waszej pomocy prace renowacyjne nie byłyby możliwe do przeprowadzenia. Wyrażając wdzięczność za okazaną pomoc także za złożone ofiary w wysokości 39.162,00 zł pragnę zapewnić o naszej modlitwie. Dlatego też, w intencji wszystkich Ofiarodawców i Dobrodziejów w każdy wtorek odprawiamy Mszę św. Troski i kłopoty naszych Darczyńców polecamy również Bogu w Mszach świętych zbiorowych za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza i św. Brygidy.

Na renowację ołtarza bocznego wraz z obrazem św. Józefa oraz obrazu św. Józefa Opiekuna w złoconej ramie zostały przyznane dotacje przez Urząd Miasta Lublin i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie w wysokości 43.500,00 zł i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie kwotą 17.000,00 zł Całkowity koszt renowacji ołtarza stanowi kwota 188.024,00 zł, zaś obrazu św. Józefa Opiekuna kwota w wysokości 25.500,00 zł. Środki finansowe kościoła przeznaczone na ten cel 50.000,00 zł. Pozostały do uregulowania zobowiązania finansowe w wysokości 63.862,00 zł.

7 października odbyło się pierwsze spotkanie Kół Żywego Różańca przy naszym kościele.

WRZESIEŃ

29 września w związku z zakończonym przeglądem gwarancyjnym  rozpoczęły się prace związane z usunięciem stwierdzonych usterek i wad w ramach trwającej gwarancji.

17 września ? w 74 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę została odprawiona Msza św. w intencji ofiar agresji sowieckiej, za pomordowanych w Katyniu, w łagrach na terenie Rosji Sowieckiej. Mszy św. przewodniczył ks. Jarosław Orkiszewski, Ekonom Archidiecezji Lubelskiej, a okolicznościową homilię wygłosił ks. Jerzy Cieślicki, Sekretarz Wydziału Administracyjno-
Gospodarczego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

W dniu 15 września odbył się koncert orkiestry Szkoły Muzycznej II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. W programie: C. Sant - Saens - Allegro appassionato, C.Sant - Saens - Koncert wiolonczelowy a-moll, G. Biżet - Mała suita orkiestrowa.

W święto Narodzenia NMP ks. Wojciech Rebeta pracujący w Wydziale Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie przybliżył nam wartość modlitwy różańcowej. Zostało zaplanowane powołanie do istnienia Kółka Różańcowe przy naszym kościele.

SIERPIEŃ

25 sierpnia przybył do naszego kościoła ksiądz ze wspólnoty parafialnej w Berdiańsku, który przybliżył radości i nadzieje tej wspólnoty. W imieniu proboszcza tej wspólnoty dziękuje serdecznie za złożone ofiary.  

W uroczystość odpustową ku czci Wniebowzięcia NMP odbyło się poświęcenie ziół, kwiatów, kłosów zbóż i owoców. Kazania odpustowe głosił ks. lic. mgr Adam Raczkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

LIPIEC

23 lipca przeżywaliśmy święto Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy i patronki naszej świątyni.

CZERWIEC

30 czerwca gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Tadeusza Samorka, pracującego na Białorusi, który przybliżył nam radości i trudy pracy duszpasterskiej. Działalność ks. Tadeusza mogliśmy wspomóc składając ofiarę do puszki.

29 czerwca miał miejsce koncert "Witold Lutosławski i jemu współcześni" w wykonaniu Orkiestry Trybunału Koronnego. W programie wykorzystano utwory W. Lutosławskiego, H.M. Góreckiego, K. Pendereckiego, M. Karłowicza. Dyrygował Przemysław Stanisławski.

16 czerwca obchodziliśmy wspomnienie bł. Kazimierza Gostyńskiego, byłego rektora kościoła, który wraz z innymi więźniami obozów koncentracyjnych został wyniesiony do chwały ołtarzy przez bł. Jana Pawła II w dniu 12 czerwca 1999r.

11 czerwca odbył się w naszym kościele koncert dyplomowy studentów Wydziału Artystycznego UMCS.

9 czerwca w naszym kościele gościliśmy przedstawicieli ? Zespołu d/s Powołań do Życia Konsekrowanego Archidiecezji Lubelskiej, którzy w ramach kazania, przybliżyli rolę rodziny w budowaniu i pielęgnowaniu powołań.

MAJ

W dniu 27 maja odbyło się otwarcie wystawy prac młodej lubelskiej malarki, Pauliny Litwin. Artystka stworzyła dziesięć obrazów, inspirowanych zdjęciami ze swojego dzieciństwa i wspomnieniami, dotyczącymi pierwszych lat jej życia. Na płótnach umieściła zatem zarówno siebie, jak i swoją najbliższą rodzinę. Co więcej, Paulina stworzyła także cykl rzeźb ze styroduru, które, doczepione przy obrazach, rozszerzają ich treść o nowe wartości. Wystawa była prezentowana w wieży kościoła.

26 maja odbył się koncert pieśni maryjnej z okazji Dnia Matki w wykonaniu chórów Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Lubelskiej. Oprawa muzyczna Mszy św. o godz. 18.00 została przygotowana przez chóry: BENEDICTUS parafii pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy i LUTNIA parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach.

23 maja odbyła się w klasztorze Dominikanów w Lublinie przy ulicy Złotej 9 promocja albumu ?Renesans lubelski? przygotowanego przez Wydawnictwo Boni Libri. Na spotkaniu zaprezentowano publikację do której zdjęcia wykonał znakomity polski fotografik Adam Bujak i jego syn Marcin Bujak. Album przybliża niezwykłe i cały czas mało znane dzieła sztuki, które powstały na Lubelszczyźnie na przełomie XVI i XVII wieku. Nasz kościół jest jednym z obiektów, które zostały zaprezentowane w albumie. Publikacja przywraca pamięć o tym zapomnianym dorobku kulturowym Lubelszczyzny.

W czasie prac renowacyjnych 2011- 2012 kościół został wyposażony w system wspomagania słuchu. Osoby posiadające aparaty słuchowe proszone są o ich przełączenie zgodnie z informacją umieszczona na drzwiach kościoła.

Wykonano również nowe przyłącze energii elektrycznej do świątyni i starego rektoratu.

KWIECIEŃ

W dniu 25 kwietnia 2013r. Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej otrzymał nagrodę Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wojewódzkim otwartym konkursie pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego LAUR KONSERWATORSKI 2013 za wyróżniającą się realizację konserwatorską, kompleksową konserwację wnętrza kościoła pobrygid-kowskiego. Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków dziękujemy za przyznane wyróżnienie.

Przed Wielkim Postem zostały zakończone prace renowacyjne Stacji Drogi Krzyżowej. W kwietniu wspólnota kościoła rektoralnego przystąpiła do kolejnego etapu renowacji, który obejmował ołtarz boczny wraz z obrazem św. Józefa i obrazem św. Józefa Opiekuna, w złoconej ramie.

Ołtarz św. Józefa został zdemontowany przed rozpoczęciem prac renowacyjnych w nawie bocznej w 2010r. Od tego czasu znajduje się w pracowni konserwatorskiej w Krakowie. W tym miesiącu rozpoczęły się już prace renowacyjne, które trwały do końca października.

Obraz św. Józef Opiekuna w złoconej ramie, który wisiał w prezbiterium nad wejściem do zakrystii został umieszczony na ołtarzu w nawie bocznej. W maju został przewieziony do pracowni konserwatorskiej.

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie przyznał dotacje w wysokości 17.000,00 zł i Urząd Miasta Lublin w wysokości 43.500,00 zł na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym oraz obrazach św. Józefa z ołtarza w nawie bocznej i św. Józefa Opiekuna w złoconej ramie.

Całkowity koszt renowacji ołtarza z obrazami to kwota ponad 213.524,00 zł.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przyznał dotacji na ten cel. Dzieło renowacji można wspomóc dokonując wpłaty na konto kościoła lub składając ofiarę w zakrystii.

Zakończone zostały prace remontowe pomieszczeń biblioteki, sali pełniącej funkcję tymczasowej kaplicy oraz zaplecza zakrystii.

MARZEC

We wtorek przed Środę Popielcową zostały rozmieszczone na ścianach nawy bocznej i głównej naszej świątyni odnowione stacje Drogi Krzyżowej. Dzieło renowacji poszczególnych stacji to dar wielu naszych wiernych, którzyw ostatnim czasie złożyli ofiary na ten cel. Wszystkim Ofiarodawcom za ten dar i zrozumienie dla podejmowanych dzieł w naszej świątyni składamy serdeczne Bóg zapłać!

Rekolekcje wielkopostne  trwały od 17 do 20 marca. Rekolekcje poprowadził ks. lic. mgr Mariusz Nakonieczny - proboszcz parafii bł. Władysława Gorala w Lublinie.

17 marca o godz. 19.00 w naszej świątyni odbędzie się koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu Chóru Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego i zespołu wokalnego Sine Nomine. W programie wykorzystano utwory religijne kompozytorów polskich i obcych.

13 marca br. kardynałowie zgromadzeni na konklawe wybrali nowego papieża, który przyjął imię Franciszek.

9 marca odbył się koncert MISTERIUM PASYJNEzcykluMIRABILIA POLONICA. MUZYKA - SŁOWO - OBRAZ. W programie przedstawiono m.in.: anonimową Pasja Pana naszego Jezusa Chrystusa z II połowy XVIII wieku, polskie pieśni pasyjne, medytacje Jana Pawła II. Wykonawcy koncertu: Camerata Lubelska pod dyrekcją Przemysława Stanisławskiego, Orkiestra Trybunału Koronnego, Iwona Gostkowska- Kurczewska - sopran, Agata Adamczyk - alt, Jerzy Zelnik - recytacje, Agata Kusto - wprowadzenie.

LUTY

28 lutego o godz. 20.00 abdykował papież Benedykta XVI, którego pontyfikat trwał prawie osiem lat.

10 lutego w 2 rocznicę śmierci abp Józefa Życińskiego została odprawiona Msza św. za zmarłego Pasterzu Kościoła Lubelskiego.

STYCZEŃ

27 stycznia odbył się w koncert kolęd patriotycznych w wykonaniu zespołu wokalno-muzycznego GLORIA VICTIS i koncert kolęd w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego Echo im. Stanisława Moniuszki w Lublinie.

Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy renowacji Stacji Drogi Krzyżowej z naszego kościoła. Koszt odnowienia 1 stacji Drogi Krzyżowej wynosi 2.660,00 zł. Apel o pomoc finansową w realizacji tego zadania spotkał się z wielką wrażliwością serc ludzi dobrej woli tworzących wspólnotę kościoła pobrygidkowskiego. Dzięki zaangażowaniu naszych wiernych i wielkiej ofiarności zostały zgromadzone środki finansowe na odnowienie Stacje Drogi Krzyżowej, które na początku Wielkiego Postu zostały umieszczone na ścianach nawy głównej i bocznej naszego kościoła. Renowację Stacji Drogi Krzyżowej wykonała firma AC Konserwacja Zabytków Piotrowski Kosakowski Spólka Jawna z Krakowa.

Koszt renowacji całej Drogi Krzyżowej to: 39.900,00 zł. Na ten cel złożona ofiary w wysokości: 36.940,00 zł.

Koncerty

Z życia kościoła

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia