Plany inwestycyjne na rok 2017r. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie prac:

- do Urzędu Miasta Lublin - Miejskiego Konserwatora Zabytków - prace konserwatorskie przy zabytkowej ambonie - przyznano dotację. Została złożona prośba o aneks do podpisanej umowy dotacji.

- do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Program Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona zabytków: Zadanie: Renowacja ambony i ławek (1903-1910) - końcowy etapprac konserwatorskich przy wyposażeniu kościoła (1412-1426) - wotum Władysława Jagiełły - wniosek rozpatrzono negatywnie..

- do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Program Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona zabytków: Zadanie: Lublin, kościół Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (XV w.): wykonanie izolacji krypty B w nawie bocznej - przyznano dotacje. Prace zgodnie z harmonogramem.

- do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Program Kultura Cyfrowa, Zadanie; Cyfrowa historia Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie - etap II - przyznano dotację.

 Elementy składowe zadania.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona:

1) Sselekcja, skatalogowanie i opisanie obiektów przeznaczonych do digitalizacji:

a) Eksponaty ekspozycji archeologicznej (obrączki, klamerki, sprzączki, krzyżyki, medaliki) znalezione w czasie prac archeologicznych w latach 2011 - 12 na terenie krypt i w pochówkach ziemnych w kościele.

b) Eksponaty ekspozycji historycznej związane z historią kościoła, a przede wszystkim z bitwy pod Grunwaldem (popiersie króla Władysława Jagiełły, sztandary Jagiellonów i Litwinów, cykl obrazów związanych ze św. Brygidą, która przepowiedziała klęskę Krzyżakom, pozostałości wyposażenia: obrazy, lichtarze, kandelabry, świeczniki, relikwiarze, zabytkowe naczynia liturgiczne, freski z XVw)

c) Eksponaty z ekspozycji numizmatycznej – monety znalezione pod posadzką świątyni w czasie prac renowacyjnych (od czasów Władysława Jagiełły do czasów współczesnych) .

d) Zabytkowe wnętrze kościoła, ołtarza głównego i ołtarzy w nawach bocznych, wieży, strychu z freskami i krypt.

2. Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie wyżej wymienionych zbiorów: Proces digitalizacji będzie obejmował następujące etapy:

1) Selekcja zbiorów.

2) Skatalogowanie i opisanie obiektów przeznaczonych do digitalizacji.

3) Przygotowanie opisów i objaśnień digitalizowanych obiektów na potrzeby wirtualnego kościoła.

4) Proces digitalizacji będzie obejmował następujące etapy:

a) wykonanie zdjęć cyfrowych obiektów z ekspozycji archeologicznej, historycznej i numizmatycznej.

b) wykonanie panoram sferycznych i gigapanoram.

c) stworzenie katalogów obiektów poddanych digitalizacji wraz z opisami.

5) Promocja/reklama: pozycjonowanie strony internetowej, reklama prasowa, radiowa, internetowa.

6) Archiwizacja i zabezpieczenie zdigitalizowanych zbiorów.

3. Dostosowanie i umieszczenie zdigitalizowanych obiektów w Mapach Google - street view

4. Zarchiwizowanie zbioru na dyskach twardych (w tym zakup trzech dysków twardych). Archiwizacja i zabezpieczenie zdigitalizowanych zbiorów.

5. Przygotowanie strony www i dostosowanie jej do standardu WCAG 2.0. Przygotowanie i udostępnienie strony internetowej www. dotyczącej realizowanego projektu wraz z umieszczeniem na niej zdigitalizowanych obiektów w postaci panoram sferycznych, gigapanoram i zdjęć. Dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Przygotowanie zindywidualizowanej aplikacji na stół interaktywny wraz z modelami kościoła Zdigitalizowane i skatalogowane obiekty zostaną umieszczone w aplikacji multimedialnej, w aplikacji zostaną również umieszczone modele 3d pokazujące kolejne fazy rozbudowy kościoła. Będzie on znajdował się w części muzealnej kościoła.

7. Zakup stołu interaktywnego 55 cali

8. Przygotowanie aplikacji na urządzenia mobilne iOS i Android Zdigitalizowane i skatalogowane obiekty zostaną umieszczone w aplikacji mobilnej

9. Wykonanie makiet 3D kościoła w skali 1:100 Powstaną 3 makiety przestrzenne kościoła, ilustrujące kolejne fazy rozbudowy i przebudowy kościoła na przestrzeni wieków które zostaną wydrukowane na drukarce 3d w skali 1:100. Do przygotowania historycznego modelu kościoła posłużą również opracowania wykonane podczas badań architektonicznych w latach 2011-2012 i archiwa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

10. Wirtualny przewodnik Centralnym elementem instalacji jest stanowisko z ustawioną lunetą. Luneta łączy wyświetlanie obrazu rzeczywistego i obrazu z komputera. Luneta obraca się we wszystkich płaszczyznach i dysponuje zmiennym przybliżeniem, dzięki czemu swobodnie można oglądać wnętrze kościoła i podziwiać szczegóły wykończenia rzeźb, ołtarza itd. Sercem instalacji jest autorski program, który rozpoznaje pozycję i zbliżenie lunety, zatem rozpoznaje obiekt na który luneta jest skierowana. Program automatycznie wyświetla dodatkowe informacje, opisy i historię danego obiektu, zarówno w formie wizualnej jak i plików audio. Operujemy w zakresie rozszerzonej rzeczywistości. Dodatkowo zostanie zbudowany model 3d podziemi i strychu kościoła z freskami i obiektami muzealnymi. Lunetę możemy skierować również na podłogę i obejrzeć podziemia, których model 3d będzie dokładnie skorelowany z pozycją i skalą podziemi rzeczywistych lub sklepienie i obejrzeć freski z XV w. znajdujące się na strychu. Instalacja łączy w sobie rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość dając zwiedzającym niezwykłe doświadczenie.

11. Koordynacja projektu przy zaangażowaniu partnerów: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".

- do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie: Konserwacja techniczna ambony - wniosek rozpatrzono negatywnie.

- do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim Koncerty Patriotyczne w dniach 03.05.2017 r. i 25.11.2017 r. - przyznano dotację

- do Urzędu Miasta Lublin; Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim. Koncerty patriotyczne w dniach: 03.05.2017 r i 25.11.2017 r. - przyznano dotację.

- do Urzędu Miasta Lublin; Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim. Koncerty w dniach: 26.03.2017 r.; 02.04.2017 r.; 23.04.2017 r.; 21.05.2017 r.; 30.05.2017 r. - przyznano dotację.

- do Urzędu Miasta Lublin; Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim - część II  - wniosek rozpatrzono negatywnie.

 

Koncerty w ramach cyklu Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim został dofinansowane przez: Urząd Marszałkowski w Lublinie, Urząd Miasta Lublin, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, Polską Grupę Energetyczną w Lublinie.

Mecenas koncertu: Grupa Azoty PUŁAWY

 

 logo lubelskie

logo miasta lublin

mkidn 01 cmykLOGO GRUPA AZOTY Pulawy 002

 

MINĄŁ ROK 2017

We wtorek 3 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe członków Koła Żywego Różańca i zmiana tajemnic różańcowych.

8 stycznia w ramach cyklu Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbył się koncert kolęd i pastorałek "GAUDETE, CHRISTUS EST NATUS" w wykonaniu Zespołu Wokalnego SINE NOMINE, Młodzieżowego  Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie, Izabela Urban - dyrygent.

22 stycznia w ramach cyklu Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim zapraszamy na Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Cecyliańskiego parafii św. Antoniego
Padewskiego w Lublinie.

29 stycznia w sali obok zakrystii odbyło się spotkanie opłatkowe Rady Duszpasterskiej Kościoła Rektoralnego.

2 lutego w ramach cyklu: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbyło się tradycyjne, staropolskie kolędowanie w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego JAWOR Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

26 marca w ramach cyklu Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim, odbył się „Koncert Pasyjny”. Wykonano m.in. fragment Pasji wg św. Mateusza - J.S. Bacha

2 kwietnia w ramach cyklu Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim, odbył się koncert: Lamentacje Jeremiasza. Chór Trybunału Koronnego w Lublinie przygotował specjalny program a cappella złożony z utworów doby Renesansu, Baroku i Romantyzmu.

Rekolekcje wielkopostne trwały od 2 do 5 kwietnia, które prowadził ks. dr Adam Raczkowski.

9 kwietnia w ramach cyklu Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim, odbył się koncert tzw. Ciemna Jutrznia Tomasa Luisa de Victoria w wykonaniu zespół wokalnego IMPREVISTI z Warszawy.

23 kwietnia, w ramach cyklu Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbył się koncert: Gloria, Bob Chilcott (prawykonanie lubelskie. Wystąpił Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej. Dyrygent Elżbieta Krzemińska.

3 maja w ramach cyklu: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbył się koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych "Dla Niepodległej" w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Majdanu Grabina, gmina Zakrzówek.

W sobotę 13 maja odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej Kościoła Rektoralnego.

21 maja w ramach cyklu: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbył się Koncert Papieski: - Zapomniane pieśni sakralne Władysława Żeleńskiego z fragmentami przemówień Jana Pawła II z trzeciej Pielgrzymki do Polski. Wystąpił: Chór Trybunału Koronnego w Lublinie, Stanisław Diwiszek - organy, Jacek Brzeziński - narracja, Przemysław Stanisławski - dyrygent.

21 maja we wspólnocie Kościoła Pobrygidkowskiego przeżywaliśmy dzień solidarności z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Księdzu Sebastianowi Mandrysz dziękujemy za wygłoszone kazanie
ukazującą bogatą ofertę edukacyjną Uniwersytetu i pomoc duszpasterską. Wychodząc z świątyni mogliśmy złożyć ofiarę do puszki na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Za udzielone wsparcie materialne w imieniu władz uniwersytetu serdecznie dziękujemy.

30 maja w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej ,iały miejsce eliminacje II edycji konkursu historyczno-krasomówczego „Magiczny Lublin Jagiellonów - złote czasy, złote kury, piękne krajobrazy”. Uroczysta gala z wręczeniem nagród zaplanowano w naszej świątyni 31 maja 2017 r. o godz. 12.00.

W związku z realizacją projektu Magiczny Lublin Jagiellonów zrealizowano koncert muzyki dawnej. Wystąpił: Zespół Muzyki Dawnej  "MIRACULIS" oraz Zespół Wokalny SINE NOMINE Młodzieżowego Domu Kultury pod Akacją, dyrygent Izabela Urban. W programie muzyka świecka i religijna okresu renesansu.

W związku z przyznaną dotacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000,00 zł w czerwcu rozpoczęły się prace osuszania krypty w nawie bocznej, które zostały zakończone w terminie do 31 października 2017 r.

W ołtarzu głównym został umieszczony obraz Jezusa objawiającego się św. Małgorzacie Marii Alacoque. Obraz z XIX wieku. Prace renowacyjne zostały przeprowadzone w 2016 roku dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez cały czerwiec i w Pierwsze Piątki Miesiąca obraz jest prezentowany w ołtarzu głównym.

W niedzielę, 25 czerwca odbył się koncert Orkiestra Trybunału Koronnego Mieszkańcom Lublina. Na program złożyły się utwory nieczęsto wykonywane, wśród nich będą również światowe prawykonania. Na początku usłyszeliśmy bardzo rzadko wykonywane Ave Maria F. Mendelssohna na tenor solo, ośmiogłosowy chór i orkiestrę, następnie dzieła J. S. Bacha, G. F. Haendla i W. A. Mozarta z udziałem solistów. Pewną tradycją jest, iż w koncertach solowych prezentują się muzycy orkiestry. Pierwszym prawykonaniem będzie "Bogu Rodzica" znakomitego lubelskiego kompozytora Mieczysława Mazurka na chór a cappella. Po czym kolejne prawykonania Henryka Pachulskiego na orkiestrę smyczkową. W koncercie znalazły się jeszcze utwory S. Niewiadomskiego, L. J. Kronenberga i G. Faure. Wykonawcy: Dominika Kołszut - skrzypce, Aleksandra Mazurek - skrzypce, Iwona Kowalkowska - sopran, Jacek Szponarski - tenor, Chór i Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie, Przemysław Stanisławski - dyrygent, który obchodził jubileusz 50-lecia pracy artystycznej.

W dniu 25 czerwca gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Tomasza Bartmańskiego, misjonarza z Ekwadoru. Ks. Tomasz przybliżył nam realia  pracy misyjnej i podzielił się z nami doświadczeniem pracy duszpasterskiej. Działalność ks. Tomasza mogliśmy wesprzeć składając ofiarę po puszki przy wyjściu z kościoła. Za gest dar wrażliwego serca dziękujemy. W niedzielę, 2 lipca o godz. 13.15 została odprawiona Msza św. z okazji 76. rocznicy mordu polskich profesorów we Lwowie.

W związku z 100-tną rocznicą objawień w Fatimie Kościół Pobrygidkowski przy współpracy z Biurem Podróży zorganizował 8 dniową, samolotową pielgrzymkę do Fatimy i Santiago de Campostella w terminie 29.06-06.07.2017r.

Na okres wakacji zawiesza działalność Ośrodek Wsparcia Dziecka i Bliźniego im. św. Brygidy Szwedzkiej. Zainteresowane osoby zapraszamy we wrześniu.

Od piątku, 14 lipca w naszej wspólnocie przeżywaliśmy nowennę przed uroczystością odpustową ku czci św. Brygidy, Patronki naszego kościoła. Nowenna po Mszy św. o godz. 11.00 i 18.00, a w niedzielę po Mszy św.
o godz. 18.00.

W dniu 23 lipca przypadało święto św. Brygidy, współpatronki Europy oraz naszej świątyni. W naszej wspólnocie - Kościoła Pobrygidkowskiego - uroczystość  dpustowa. Obrazki z modlitwą o łaski za wstawiennictwem św. Brygidy można było zabrać ze sobą ze stolika pod chórem.

W związku z przyznaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie dotacją w wysokości 36.200,00 oraz wpłatami 1% podatku rozpoczęły się prace renowacyjne ambony. Wnioski o dofinansowanie prac złożone
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie zostały rozpatrzone negatywnie. Zgromadzone fundusze pozwolą na przeprowadzenie pierwszego etapu prac przy podstawie i koszu ambony.

W ostatnim tygodniu część ambony została już oczyszczony z wtórnych warstw przemalowań. Następne prace renowacyjne były prowadzone zgodnie z programem konserwatorskim zatwierdzonym przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

1 sierpnia przypadała 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspomnienie tego patriotycznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska. O godz. 18.00 w naszej świątyni została odprawiona Msza św. w intencji poległych, zmarłych i żyjących Powstańców Warszawskich.

Wojewódzki  Konserwator Zabytków w Lublinie przyznał refundacją kosztów renowacji Piety w wysokości 13.068,000 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na częściowe pokrycie drugiego etapu renowacji naszej ambony. Pozostała do zgromadzenia jeszcze kwota w wysokości 23.000,00 zł.

W sierpniu po wakacyjnej przerwie wznowił pracę Klub Seniora Lublin - Śródmieście działający przy naszym kościele. Oferta Klubu skierowana jest do osób w wieku emerytalnym, pragnących żyć w sposób twórczy i aktywny, chętnych do pomocy sobie i innym. Wszystkich, którzy w gronie rówieśników pragną pożytecznie i przyjemnie spędzić wolny czas zapraszamy do udziału w bogatej ofercie zajęć. Spotkania w Klubie Seniora odbywają się w poniedziałki i czwartki w godz. 11.30-14.30. Wejście od strony parkingu.

W sierpniu górna część ambony została zdemontowana i przewieziona do pracowni konserwatorskiej. Termin zakończenia prac 31 października 2017 r.

W poniedziałek, 14 sierpnia na Placu Kochanowskiego, został odsłonięty Chaczkar - kamienny krzyż ormiański upamiętniający ważne wydarzenia lub osobę. Dar Ambasadora Armenii z okazji 700-lecia miasta Lublin. O godz. 13.00 w naszym kościele mogliśmy uczestniczyć w nabożeństwie ekumenicznym, które zakończyło się koncertem Męskiego Zespołu Wokalnego "KAIROS".

We wtorek, 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia NMP, w naszym kościele uroczystość odpustowa. Porządek Mszy św. niedzielny. Po każdej Mszy św. poświęcenie ziół, kwiatów, kłosów zbóż i owoców.
Nabożeństwo maryjne zostanie odprawione o godz. 17.30. Eucharystię o godz. 18.00 odprawił ksiądz biskup Mieczysław Cisło. Kazania odpustowe wygłosił ks. Andrzej Oleszko, dyrektor Domu Księży Emerytów w Lublinie.

W niedzielę, 17 września, przypadała kolejna rocznica napaści sowieckiej Rosji na Polskę w 1939 roku. Jednocześnie jest to Dzień Sybiraka. W całej Polsce wspominane są losy zesłanych na Syberię. Dołóżmy starań, aby dramatyczne wydarzenia z tego okresu przetrwały w pamięci i świadomości kolejnych pokoleń. W naszej świątyni Msza św. w intencji Ojczyzny, ofiar II wojny światowej, Sybiraków i Kresowian 17 września o godz. 11.00.

W niedzielę, 24 września o godz. 9.30 msza św. w intencji zmarłych i żyjących więźniów łagrów NKWD oraz ich rodzin, członków Środowiska Borowiczan - Sybiraków z okazji 73. rocznicy deportacji żołnierzy polskiego państwa podziemnego do łagrów NKWD oraz 25. rocznicy powołania Środowiska Borowiczan

"Różaniec do Granic" to propozycja wspólnej modlitwy, przeżywanej w dniu 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, które w tym roku przypadało w pierwszą sobotę miesiąca. Jest to również miesiąc, w którym Kościół kończy obchody stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Modlitwa ta była odmawiana wzdłuż polskiej granicy, otaczając modlitewnym łańcuchem naszą Ojczyznę od północy i południa, od wschodu i zachodu. Wiele osób udało się więc na granice, by tam się modlić, inni łączyli się duchowo, odmawiając różaniec w swoich kościołach. W naszej świątyni nabożeństwa różańcowe o godzinie 10.30 i 17.30. Msza święta o Najświętszej Maryi Pannie o godzinie 11.00.

W święto Matki Bożej Różańcowej, w archidiecezji lubelskiej odbyły się uroczystości związane z ogłoszeniem sanktuarium Maryjnego w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, gdzie od trzech lat czczony jest obraz Matki Bożej Latyczowskiej, patronki Nowej Ewangelizacji w naszej archidiecezji. Na zaplanowaną uroczystość zaproszeni byli zarówno wierni z Lublina, jak i z całej archidiecezji lubelskiej.

W dniu 8 października, w naszej wspólnocie gościliśmy ks. Tadeusza Fostakowskiego, proboszcza parafii św. Anny w Kowlu. Podczas homilii podzielił się z nami swoim doświadczeniem w pracy duszpasterskiej na Ukrainie. Mogliśmy wesprzeć materialnie jego pracę przy wyjściu z kościoła, podczas każdej mszy św. Za dar wrażliwego, solidarnego serca Bóg zapłać!

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór z zakresu nauk o Biblii, historii Kościoła, teologii duchowości, dogmatycznej i moralnej. W zbiorach bibliotecznych dostępne są również dzieła monograficzne dotyczące życia i działalności świętych i papieży. W księgozbiorze znajdują się również takie dziedziny jak: powieść obyczajowa, poezja liryczna, filozofia, etyka i historia. Aktualne godziny pracy Biblioteki znajdują się w gablocie przed kościołem i na stronie internetowej.

W sobotę, 28 października w naszej wspólnocie przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Judy Tadeusza. Nowenna przed uroczystością opustową ku czci św. Judy Tadeusza była połączona z nabożeństwami różańcowymi.

W niedzielę, 29 października przypadała uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła. Tradycyjnie w tym dniu ofiary złożone na tacę były przeznaczone na pokrycie kosztów renowacji zabytków ruchomych, w tym roku na renowację ambony. Prace przy pierwszym etapie ambony zostały odebrane przez Komisję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Od środy 25 października rozpoczęły się prace montażowe górnej części ambony. Koszt - 74.390,40 zł. Dotacje Urzędu Miasta - 36.200,00 zł Darowizna od sponsorów (13 Nadleśnictw) - 16.500,00 zł. Ofiary z 1% - 7.415,75 zł. Brakująca kwota 14.274,65 zł. Za każdą złożoną ofiarę dziękujemy.

W poniedziałek 6 listopada o godz. 16.00 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny dla uczestników sztafety rowerowej pod nazwą Ogień Niepodległości.

W ramach spotkań z cyklu Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowsskim, w dniu 11 listopada odbył się koncert pieśni patriotycznych "Dla Niepodległej" w wykonaniu Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki k. Kraśnika.

W czwartek 15 listopada 2017 o godz. 13.00 została odprawiona Msza św. poprzedzająca spotkanie organizowane przez Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego i Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ
"Solidarnośc" promujące książkę pani Zenobii Kitówny "Nasz jest ten dzień" - Nauczyciele Regionu Środkowo-Wschodniego wobec komunizmu w latach 1980-1989.

W niedzielę, 12 listopada obok ołtarza głównego zostały umieszczone makiety kościoła przedstawiające naszą w świątynię w różnych okresach budowy i rozbudowy od 1396 r. aż po czasy współczesne. Makiety kościoła zostały wykonane w ramach projektu: "Cyfrowa historia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie", współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 145.350,00 zł. W ramach zadania została przeprowadzona także selekcja, skatalogowanie i opisanie obiektów oraz digitalizacja wyposażenia wpisanego do rejestru zabytków, wykonano nową stronę internetową kościoła dostosowano ją do standardu WCAG 2.0, oraz aplikację na stół interaktywny i urządzenia mobilne, umieszczono zdigitalizowane obiekty w Mapach Google - Street View oraz zarchiwizowano zbiór na dyskach twardych. Prace były prowadzone przy zaangażowaniu partnerów Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i Teatru NN - Brama Grodzka.

W minionym tygodniu złożono 7 ofiary na łączną kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów renowacji ambony. Bóg zapłać za okazaną pomoc. Msza św. w intencji ofiarodawców w środę o godz. 7.30.

W niedzielę, 19 listopada o godz. 13.15 została odprawiona Msza św. w ramach Zaduszek Kresowych oraz za Orlęta Lwowskie - poległych w obronie Lwowa.

W sobotę, 25 listopada o godz. 18.00 Mszą św. w intencji zmarłych związanych z historią naszej świątyni rozpoczeliśmy Zaduszki Pobrygidkowkie.. Okolicznościową homilię wygłosił o. Wacław Oszajca, który w latach 80-tych ubiegłego wieku pracował w naszej wspólnocie. Oprawa muzyczna tej liturgii w wykonaniu  Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa. W ramach Zaduszek po Mszy św. koncert: "Narodowo",
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa pod dyrekcją Tadeusza Wicherka. Soliści: Elżbieta Kozyra - sopran, Barbara Rabiega - mezzosopran, Dariusz Sobczak - bas, baryton, Tomasz Nadolski - baryton, recytacje. Koncert zrealizowano przy pomocy Samorządu Województwa Lubelskiego oraz dzięki wspraciu miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 r. Mecenas koncertu: Grupa Azoty Puławy. Partnerzy koncertu: Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach oraz Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie. Patronat medialny objęło Radio Lublin.

Na rozpoczęcie Zaduszek p. Zdzisław Niedbała, przedstawicel Prezydenta Miasta Lublin wręczł medala 700-lecia miasta Lublin Kościołowi Rektoralnemu pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie, O. Wacławowi Oszajca TJ i ks. Dariuszowi Markowi Bondytrze.

"W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina"  dr Krzysztof Żuk Prezdynet Miasta Lublin.

W niedzielę - 26 listopada - tradycyjnie w naszej świątyni odbyły się Zaduszki Pobrygidkowskie. Po każdej mszy świętej, w krótkiej modlitwie polecaliśmy Bogu dusze wszystkich zmarłych, których życie związane było z naszą świątynią: duszę króla Władysława Jagiełły – fundatora naszej  świątyni i walczących pod Grunwaldem, dusze Ojców Brygidów, Sióstr Brygidek, Sióstr Wizytek i Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, księży pracujących w naszym kościele, Polek i Polaków poległych w obronie niepodległości Ojczyzny, pochowanych w grobach ziemnych i kryptach naszego kościoła i na dawnym cmentarzu wokół kościoła, dobrodziejów i wiernych naszego kościoła, którzy odeszli już do Pana. Miejscem upamiętniającym ich wszystkich jest umieszczona obok bocznego ołtarza św. Józefa gotycka płyta nagrobna z XV w. Na zakończenie Zaduszek w niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00 koncert zespołu Inny Kwartet. Anna Piwko i Magdalena Magdoń - skrzypce, Sławomir Szurek - altówka, Katarzyna Wach - wiolonczela. W programie muzyka poważna i sakralna.

Decyzją Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika zakończył pracę duszpasterską w naszej wspólnocie ks. Grzegorz Musiał, który został skierowany do parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie. Księdzu Grzegorzowi dziękujemy za posługę duszpasterską.

W niedzielę, 3 grudnia w związku z 26. rocznicą śmierci ks. prof. Mieczysława Brzozowskiego byłego rektora tego kościoła i kapelana Solidarności została odprawiona Msza św. o godz. 18.00 przez Ks. Biskupa Mieczysława Cisło.

W dniu, 3 grudnia w ramach cyklu: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbył się koncert adwentowy. Wykonawcy: Kameralny Zespół Muzyki Dawnej BERGAMASCA Zespół Wokalny SINE NOMINE Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, dyrygent Izabela Urban.

W naszym kościele Roraty były od poniedziałku do soboty o godz. 7.00. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 6.40.

W środę 13 grudnia - w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w naszym kościele o godz. 18.00 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i internowanych. O godz. 17.00 rozpoczął się koncert Pieśni Niepokornej „Młodzież w hołdzie osobom internowanym w stanie wojennym”. W imieniu organizatora – Lubelskiej Solidarności – serdecznie zapraszamy.

Prace renowacyjne przy tabliczkach memoratywnych w wieży kościoła zostały przeprowadzone dzięki środkom finansowym przyznanym przez Fundację Polskiej Grupy Energetycznej. Zarządowi Fundacji serdecznie dziękujemy!

W 3 Niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe, które trwały do środy. Rekolekcje W oczekiwaniu na spotkanie prowadził ks. dr Grzegorz Ogorzałek - ojciec duchowny Seminarium Duchownego w Lublinie

Świece Caritas oraz opłatki i świece cegiełki można było nabyć przy wyjściu z kościoła. Ofiary za opłatki i świece cegiełki przeznaczone są na spłatę zobowiązań powstałych przy renowacji ambony. Za pomoc materialną serdecznie dziękujemy.

Składam serdeczne podziękowanie Dyrektorowqi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie za ofiarowanie choinek do naszej świątyni, osobom przygotowującym dekorację świąteczną w kościele, asyście, uczestniczącym w rekolekcjach adwentowych i tworzących wspólnotę Kościoła Pobrygidkowskiego. Serdecznie dziękuję ks. Marcinowi Zielińskiemu za prowadzenie Szkoły Biblijnej.

Na ręce kanonika ks. prof. dr hab. Jarosława Jęczenia składam serdeczne podziękowanie dla wszystkich kapłanów za adwentową posługę duszpasterską oraz wspólnotę modlitwy w czasie Pasterki.

31 grudnia 2017 r. ukazał się 300 numer Biuletynu Rektoralnego. Głównemu Redaktorowi ks. Jarosławowi wyrażam wdzięczność za systematyczne redagowanie naszego Biuletynu dokumentującego najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła Powszechnego i naszej wspólnoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncerty

Z życia kościoła

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia