Z życia kościoła

Poniżej prezentujemy ważne wydarzenia, które wpisały się w życie i najnowszą historię Kościoła Pobrygidkowskiego.


W środę - 12 października 2016r. po Mszy św. o godz. 18.00 w sali obok zakrystii rozpocznie się cykl spotkań Szkoły Biblijnej, którą prowadzi ks. dr Marcin Zieliński, pracownik naukowy Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie organizacyjne.

 


Zapraszamy na koncert: Muzyki Kameralnej w ramach cyklu: ?Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim?.

Wykonawcy: Grażyna Fajkowska ? organy, Tomasz Maciaszczyk ? trąbka

W programie m. in. - G.F. Haendel, G. Caccini, B. Marcello, G. B. Pescetti, M. Lorenc, L. Bernstein.

Koncert odbędzie się w dniu 2 października (niedziela) 2016 roku, o godz. 19.00.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta w Lublinie. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!!!

Pierwszy koncert prezentujący organy po renowacji. Prace konserwatorskie i renowacyjne przy organach przeprowadzono dzięki przyznanej dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury 2016, Priorytet Infrastruktura kultury, zadanie pn.: ?Lublin, zakończenie prac modernizacyjnych i zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Powizytkowskiego Ośrodka Kultury?.

Wykonawcy:

GRAŻYNA FAJKOWSKA ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Mirosława Pietkiewicza. W czasie studiów brała udział w Mistrzoskim Kursie Interpretacji Muzyki Organowej w Pradze u prof. M.Slechty. Była również uczestnikiem kursów interpretacji prowadzonych przez m.in. Guy Boveta, Herberta Wulfa,Jeanna Regnery, Bruno Oberhammera. Występuje przede wszystkim jako kameralistka towarzysząc różnym wykonawcom. W latach 1995-2014 występowała w duo organowym ?A piacere" koncertując w kraju i poza jego granicami. W swoim dorobku ma również nagrania telewizyjne m.in. dla telewizji polskiej i holenderskiej. Jest nauczycielem dyplomowanym i prowadzi klasę organów w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.

TOMASZ MACIASZCZYK jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie trąbki Andrzej Rokickiego - wieloletniego pierwszego trębacza Orkiestry Radia i Telewizji w Łodzi. Brał udział w wielu koncertach występując jako m.in. jako solista we współpracy z wybitnym organistą młodego pokolenia Krzysztofem Urbaniakiem podczas festwiali muzycznych w Polsce i zagranicą. Mając 17 lat rozpoczął współpracę z Filharmonią Łódzką. Brał udział w wielu łódzkich prawykonaniach wykonując partię trąbki w: ?Odzie" Andrzeja Krauzego dedykowanej prof. Franciszkowi Wesołowskiemu, ?Memento" Jerzego Bauera, kompozycjach na instrumenty dęte Olgi Hans oraz kompozycjach Krzysztofa Grzeszczaka (Te Deum, Gloria). Swoje umiejętności doskonalił biorąc udział w kursach mistrzowskich prowadzonych w kraju i zagranicą przez: Gabora Tarkoviego (Berliner Filharmoniker), Balazsa Nemesa (Radiowa Orkiestra Symfoniczna z Frankfurtu), prof. Igora Cecocho, prof. Romana Grynia. W lipcu 2010 roku pobierał mistrzowskie lekcje gry na trąbce w Chicago, w tym u uczniów Arnolda Jacobsa (jednego z najwybitniejszych pedagogów gry na instrumentach dętych blaszanych XX wieku) którymi byli: Roger Rocco (Professor of Brass Instruments, Olivet Nazarene University), Thomas Jostlein (St. Louis Symphony) oraz Tage Larsen (Chicago Symphony Orchestra). Obecnie Tomasz Maciaszczyk pracuje jako nauczyciel gry na trąbce ZSM im. Stanisława Moniuszki w Łodzi oraz w Polskim Instytucie Muzycznym.

W programie:

1. G. F. Haendel ? Suita D-dur ? na trąbkę i organy

     ? Ouverture

     ? Air

     ? Marche

2. G. F. Haendel ? Chaconne

3. Giulio Caccini ? Ave Maria

4. G. B. Pescetti ? Allegro ma non troppo ? organy solo

     z Sonaty c-moll

5. B. Marcello ? Sonata g-moll

     ? Moderato

     ? Adagio

     ? Presto

6. G. B. Pescetti ? Moderato Presto ? organy solo z Sonaty c-moll

     ? cz. II Moderata

     ? cz III Presto

7. M. Lorenc ? Ave Maria

8. Anonim ? Aria F-dur ze Starego Sącza ? organy solo

9. J. Stanley ? Trumpet Voluntary

10. A. Guilmant ? Priere ? na organy solo

11. Oscar Lindberg ? Gammal fabodpsalm

12. Jose Blasco de Nabra ? Fandango de Espagna ? na organy solo

13. L. Bernstein ? Maria z musicalu ?West Side Story?  


Serdecznie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim. Wystąpi dla Państwa chór LA Musica pod dyrekcją Zdzisława Ohara. Niedziela 11 września godzina 19.00. Wstęp wolny. TuEs


ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO MIESZKAŃCOM LUBLINA
Niedziela 19 czerwca 2016 roku, godz. 19:00
Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej (Pobrygidkowski), Lublin, ul. Narutowicza 6

Renaldo Wójtowicz - altówka

Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie

AFISZ B2 Koncert 19 czerwca Orkiestra Trybunalu KoronnegoPrzemysław Stanisławski - dyrygent

program:

E. Elgar - Serenada na orkiestrę smyczkową e-moll op.20

Allegro piacevole
Larghetto
Allegretto

G. F. Telemann - Koncert altówkowy G-dur

Largo
Allegro
Andante
Presto

F. Mendelssohn-Bartholdy - VII Symfonia d-moll na orkiestrę smyczkową

Allegro
Andante amorevole
Menuetto-Trio
Allegro molto

wstęp wolny!

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin


Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie zaprasza na koncert: Magiczny Lublin Jagiellonów,

w ramach cyklu: ?Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim".
Wykonawca koncertu: Kwartet Wokalny TEMPUS

Marta Czarkowska ? sopran

Robert Lawaty ? kontratenor

Jacek Iwaszko ? tenor

Leszek Kubiak ? baryton

Andrzej Borzym Jr ? kierownictwo artystyczne.
Koncert odbędzie się w Kościele Pobrygidkowskim w Lublinie 9 czerwca (czwartek) 2016 roku o godz. 19.00. Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy !!!plakat koncert 1


Koncerty

Z życia kościoła

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia