Z życia kościoła

Poniżej prezentujemy ważne wydarzenia, które wpisały się w życie i najnowszą historię Kościoła Pobrygidkowskiego.


Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie (Pobrygidkowski), ul. Narutowicza 6

zaprasza na koncert:

KOLĘDY I PASTORAŁKI

11 stycznia 2015 r. (niedziela), godz. 19:00 wystąpią:

Zespół Wokalny SINE NOMINE

Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie

dyrygent Izabela Urban

Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie

dyrygent Beata Dąbrowska

w programie kolędy i pastorałki a cappella

wstęp wolny 

plakat


Plany na rok 2015 uzależnione są od przyznanych dotacji. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie prac:

 • do Urzędu Miasta Lublin - renowacja ołtarzyka z Pietą i kandelabrami.
 • do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - renowacja ołtarzyka z pietą, baldachimem i gotyckim portalem - rozpatrzono negatywnie - zostało złożone odwołanie
 • do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wykonanie ogrodzenia od strony Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i systemu monitoringu na parkingu - rozpatrzono negatywnie - zostało złożone odwołanie
 • do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie - renowacja ołtarzyka z Pietą i kandelabrami
 • do Urzędu Miasta Lublin (konkurs Dzielnice Kultury) - Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim - 3 koncerty - przyznana dotacja w wysokości 6.000,00 zł (koncerty w dniach: 24 maja, 30 sierpnia, 27 września)
 • do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim - 2 koncerty patriotyczne (przyznana dotacja w wysokości 5.800,00 zł (koncerty w dniach 3 maja, 29 listopada)
 • do Urzędu Miasta Lublin (konkurs Miasto Kultury) - Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim - 2 koncerty - 1 wniosek rozpatrzono negatywnie, 2 wniosek - przyznano dotację 5.500,00 zł, koncert w dniu 26 kwietnia)

W związku z ubieganiem się o dotację w ramach grandu w konkursie "Tu mieszkam, tu żyję", został opracowanym program konserwatorski na odnowienie zabytków ruchomych rzemiosła artystycznego z naszego kościoła:

 • kielich mszalny z pateną (2-3 ćw. XVIIIw.), - koszt renowacji 700,00 zł
 • kielich mszalny (ok. 1888r.), - koszt renowacji 450,00 zł
 • puszka mszalna (2 poł. XVIIIw.), - koszt renowacji 1200,00 zł
 • lichtarz neobarok (poł. XIXw.), - koszt renowacji 600,00 zł
 • lichtarze wyższe neobarok (4 ćw. XIXw.), - koszt renowacji 550,00 zł
 • lichtarz niższy neobarok (4 ćw. XIX w.), - koszt renowacji 400,00 zł
 • lichtarze ołtarzowe (ok. poł. XVIIIw.), - koszt renowacji 500,00 zł
 • relikwiarz św. Wincentego Ferarriusza (3 ćw. XVIII w.), - koszt renowacji 950,00 zł renowację ufundował anonimowy sponsor
 • kandelabr 3-świecowy (XIX/XXw.), - koszt renowacji 800,00 zł
 • kandelabr 5-świecowy (ok. 1900 r.). - koszt renowacji 950,00 zł

Poszukujemy sponsorów dzięki którym będzie można ocalić od zapomnienia i zniszczenia najcenniejsze pamiątki po siostrach Brygidkach i Wizytkach, które na trwałe wpisały się w pejzaż tej wyjątkowej, historycznej świątyni.

W uzgodnieniu z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie zaplanowano również renowacje miejsc siedzących oraz ich rozmieszczenie w kaplicy św. Judy Tadeusza wraz ze scaleniem kolorystycznym istniejących klęczników w stylu neogotyckim (szt. 8) i ławki kolatorskiej do ławeczek i stalli tworzących wyposażenie prezbiterium i nawy głównej kościoła.

Ławka kolatorska z kaplicy św. Judy Tadeusza - będzie odnowiona dzięki sponsorowi.

Klęczniki ( 8 szt.) z kaplicy św. Judy Tadeusza - koszt renowacji 800,00 zł za klęcznik.


Koncerty

Z życia kościoła

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia