Z życia kościoła

Poniżej prezentujemy ważne wydarzenia, które wpisały się w życie i najnowszą historię Kościoła Pobrygidkowskiego.


W ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim zapraszamy na koncert Pieśni Patriotycznych w dniu 3 maja 2015 r. o godz. 18.45.

Wykonawca: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Majdanu Grabina, gmina Zakrzówek.

Koncert dofinansowany jest z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

PROGRAM:

1. ?Marsz Polonia?

2. ?Ułański Szyk?

3. ?Marsz I-szej Brygady?

4. ?Herkules?

5. ?Mazurek Trzeciego Maja?

6. ?Wiązanka Pieśni Żołnierskich?

7. ?Ojczyzno Ma?

8. ?Piechota?

9. ?Rozszumiały się wierzby płaczące?

10. ?Pożegnanie Ojczyzny?


W ramach cyklu:Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim

zapraszamy na koncert: W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II w dniu 26.04.2015 r. o godz. 18.45

Rok 2015 został ustanowiony przez Sejm RP i uchwałą Rady Miasta Lublin rokiem Świętego Jana Pawła II. Ta okoliczność, jak i przypadająca 10. rocznica śmierci Jana Pawła II są okazją do zaprezentowania miłośnikom kultury programu słowno-muzycznego, w ramach którego nastąpi wykonanie utworów y sakralnej literatury chóralnej (m.in., Wacława z Szamotuł, M. Zieleńskiego, H. Schutza, J. Reinbergera, H.M. Góreckiego).

Koncert jest dedykowany pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, a jego uzupełnieniem są homilie i przemówienia Papieża skierowane do rodaków podczas Pierwszej Pielgrzymki do Polski trwającej w dniach 02.06.-10.06.1979r. przebiegającej pod hasłem Gaude Mater Polonia.

Wykonawcy:

Zespół wokalny: Camerata Lubelska

Narracja - Jacek Brzeziński

Wprowadzenie - Agata Kusto

Wybór tekstów - Tadeusz Szykuła

Opracowanie graficzne - Przemysław Szymański i firma APUS

Prezentacja multimedialna - Jarosław Pasik

Dyrygent - Przemysław Stanisławski

Koncert dofinansowany jest z dotacji Urzędu Miasta Lublin, zrealizowany przy współpracy z Powizytkowskim Ośrodkiem Kultury w Lublinie. 

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy !!!plakat koncert


W ramach 21 Festiwalu Tempus Paschale w sobotę 18 kwietnia o godz. 18.45 wystąpi w naszej świątyni Chór Chłopięcy Słowiki Lubelskie. Dyrygent Irena Sołtan - Wąsik. Organy Jolanta Skorek - Münch. W programie utwory: J. Clement; J. van Berchem; J.S. Bach; G.F. Haendel; G. Allegri. Wstęp wolny. Zapraszamy.


Msza św. godz. 13.15 i modlitwa ekumeniczna przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Prawosławnego i Kościoła Protestanckiego w ramach obchodów 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W modlitewnej wspólnocie serc chcemy przywołać pamięć Polaków zamordowanych za wierność Ojczyźnie oraz upamiętnić ich męczeństwo, aresztowania i prześladowania.  


Nowenna do Bożego Miłosierdzia:

Wielki Piątek - po liturgii Męki Pańskiej

Wielka Sobota - przed Liturgią Wigilii Paschalnej godzina 19.40  

Wielkanoc - Sobota w Oktawie Wielkiej Nocy - po Mszy Świętej o godzinie 18.00

 


Koncerty

Z życia kościoła

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia